Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallintaalan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.
 • Hakuaika: 4. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 31.1. - 20.5.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Leppävaara tai verkko
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • määrittää tieto- ja kyberturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja parhaat käytännöt sekä soveltaa niitä
 • arvioida ja hallita tieto- ja kyberturvallisuusriskejä
 • luoda hallinnolliset, toiminnalliset, tekniset ja rakenteelliset menettelyt
 • suunnitella, arvioida ja kehittää tieto- ja kyberturvallisuutta

Edeltävä osaaminen

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallintaalan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Lisäksi suositeltavaa on, että ilmoittautuvilla on suoritettu opintojakso Introduction to Information- and Cybersecurity (5 op), tai muuten olla vastaava tieto. Opintojaksolla ei opiskella aiheiden perusteita.

Toteutustapa

20% Lähiopetusta, 80% etäopetusta

Tämä toteutus on tarkoitettu monimuoto- ja verkkoryhmille. Monimuoto-opiskelijoiden toivotaan osallistuvan kontaktipäiville, verkko-opiskelijoilla on enemmän itsenäisiä tehtäviä ja itsenäistä opiskelua.

Opintojaksoon kuuluu kehittämistehtävä ryhmässä sekä verkossa tehtäviä osaamista mittaavia yksilötehtäviä eri aihealueista.

Opetukseen osallistuminen edellyttää englannin kielen kirjallista ja suullista hallintaa. Voit kuitenkin kirjoittaa jakson kehittämistehtävän suomeksi.

Sisältö

Opetus on jaettu neljään teemaan, lisäksi aloituskerralla yleinen informaatio ja johdanto. Jokaiseen teemaan kuuluu kaksi lähiopetuskertaa, jotka ovat osin liitännäisiä kaikki teemat kattavan kehittämistehtävän laadintaan. Lisäksi jokaiseen teemaan kuuluu opetusta verkossa. Jokaisesta teemasta on kysymyksiä verkkotentissä, joka suoritetaan opintojakson lopuksi.

Teemat, karkea ajankohta ja huomiot:

 1. Information Security Management
  Viikot 5-9
  Opiskelija joka on suorittanut aiemmin jakson Information Security Management on vapautettu teeman opetuksesta sekä sitä koskevista tenttikysymyksistä.
 2. Personnel Security
  Viikot 9-12
  Opiskelija joka on suorittanut aiemmin jakson Työ- ja henkilöstöturvallisuus on vapautettu teeman opetuksesta sekä sitä koskevista tenttikysymyksistä.
 3. Cybersecurity Management
  Viikot 12-16
  Opiskelija joka on suorittanut aiemmin jakson Cybersecurity on vapautettu teeman opetuksesta sekä sitä koskevista tenttikysymyksistä.
 4. Physical Security
  Viikot 16-20
  Opiskelija joka on suorittanut aiemmin jakson Fyysinen turvallisuus on vapautettu teeman opetuksesta sekä sitä koskevista tenttikysymyksistä.

Kehittämistehtävässä edellytetään vähintään ammattikäsitteiden ja tietoperustan käyttöä. Tentti painottuu asiaa koskevan lainsäädännön osaamiseen.

Arviointi

Opintojakson arvosana on asteikolla 0 - 5.

Arvosana muodostuu kahden arvioitavan suorituksen painotettuna kokonaistuloksena. Arvioitavat suoritukset ovat:

 • Kehittämistehtävä ryhmissä: 70% arvosanasta
 • Verkkotentti yksilösuorituksena: 30% arvosanasta

Verkkotentti arvioidaan pisteiden perusteella.

Tarkemmat arviointikriteerit on esitetty ops.laurea.fi-palvelussa.

Aikataulu

Lähi- ja etätapaamiset pidetään seuraavasti:

pe 31.01.2020 klo 09.00–15.00 Leppävaara (auditorio Tuomo)
pe 31.01.2020 klo 17.00–18.00 Zoom-verkkotapaaminen
pe 07.02.2020 klo 08.00–09.00 Zoom-verkko-ohjaus
pe 28.02.2020 klo 09.00–11.30 Leppävaara (auditorio Tuomo)
pe 28.02.2020 klo 17.00–18.00 Zoom-verkkotapaaminen
pe 20.03.2020 klo 09.00–11.30 Leppävaara (auditorio Tuomo)
pe 20.03.2020 klo 17.00–18.00 Zoom-verkkotapaaminen
pe 17.04.2020 klo 09.00–11.30 Leppävaara (auditorio Tuomo)
pe 17.04.2020 klo 17.00–18.00 Zoom-verkkotapaaminen

Muita huomioita aikatauluista:

 • Monimuoto-opiskelijat: ensimmäinen lähiopetuskerta, paikan vastaanottaminen opintojaksolla ja kehittämistehtävän anto: 31.1.2020
 • Verkko-opiskelijat: paikan vastaanottaminen opintojaksolla osallistuminen webinaariin 31.1.2020 tai viestillä (erillinen ohjeistus tammikuun aikana)
 • Kehittämistehtävän palautus: 17.5.2020 mennessä.
 • Verkkotentti suoritettava 18.5-20.5.2020 välisenä aikana.
 • Tentin uusintatilaisuus 1: 8.6-10.6.2020 välisenä aikana.
 • Tentin uusintatilaisuus 2: 29.6-1.7.2020 välisenä aikana.

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 10 paikkaa.

Lisätietoja: