Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Turvallisuus- ja riskienhallinan alasta kiinnostuneet
  • Hakuaika: 4.12. - 31.12.2019
  • Ajoitus: 15.01.2020 - 31.05.2020
  • Laajuus: 10 op
  • Sijainti: Leppävaara
  • Hinta: 150 €

Edeltävä osaaminen

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

  • määrittää riskienhallinnalle ja turvallisuuden johtamiselle asetetut vaatimukset, parhaat käytännöt sekä soveltaa niitä
  • arvioida ja hallita organisaatioiden riskejä kokonaisvaltaisesti
  • suunnitella, arvioida ja kehittää riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista
  • johtaa turvallisuustoimintoja normaali, häiriö- ja kriisitilanteissaarvioida ja kehittää turvallisuuskulttuuria

Toteutustapa

10 % lähiopetus, 90 % etäopetus

Opintojakso toteutetaan tammi- ja toukokuun 2020 välisenä aikana pääosin verkkototeutuksena. Lisäksi on kolme puolen päivän mittaista lähipäivää (27.2., 19.3. ja 30.4.2020 ), joihin osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Lähipäivinä on vierailijaluennoitsijoiden esityksiä ja tällöin opetuskieli on englanti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jokaiseen osa-alueeseen on annettu Optima-työtilassa kirjallisuutta ja opiskelija etsii myös itse sopivaa kirjallisuutta tehtäviä varten. Esimerkkejä kirjallisuudesta: 

1) Riskienhallinta, lainsäädäntö, dokumentointi: SFS-ISO 31000:2018 Riskienhallinta. (Ladattavissa Laurea LibGuidesin kautta) 

2) Turvallisuusjohtaminen ja -kulttuuri: Reiman, T,. Pietikäinen, E. & Oedewald, P. 2008. Turvallisuuskulttuuri - teoria ja arviointi. 

3) Standardit, auditointi ja mittaaminen: Turvallisuuden mittaaminen teollisuudessa 

4) Kriisijohtaminen ja –kommunikointi: Varautumisen tietopankki 

5) Levä, K. 2003. Turvallisuusjohtamisen kehittäminen: Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuus. 

Arviointi

Oppimistehtävistä ja tentistä kerätään pisteitä, joiden perusteella opintojakson arvosana muodostuu. Arviointiasteikko on H-5.

Aikataulu

to 27.02.2020 klo 12.30 – 15.00 Leppävaara (auditorio Tuomo)
to 19.03.2020 klo 12.30 – 15.00 Leppävaara (auditorio Tuomo)
to 30.04.2020 klo 09.00 – 11.30 Leppävaara (auditorio Tuomo)

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 10 paikkaa.

Lisätietoja: