Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Turvallisuusalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 4.12.2019 - 29.4.2020
 • Ajoitus: 4.5. - 28.8.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojaksolla tutustutaan erityisesti kriminologisen tiedon käyttöön työväkivallan ja sen uhkan vähentämiseksi, petosrikollisuuden torjunnassa sekä paikallisessa rikoksentorjuntatyössä.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • määrittää kriminologian ja rikoksentorjunnan periaatteet ja soveltaa niitä
 • määrittää rikoksentorjuntaan liittyvät toimijat ja niiden tehtävät
 • arvioida ja hallita organisaatioihin kohdistuvia rikosriskejä
 • luoda organisaation rikosriskien tilannekuva
 • laatia suunnitelma ja menettelyt rikosten torjumiseksi

Edeltävä osaaminen

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Oppimateriaali

Virtuaaliopintojakson Optima-työtilassa oleva materiaali (jossa verkkoartikkeleita, muuta verkkomateriaalia ja luentomateriaalia) sekä teoksesta "Kriminologia. Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa" (Kivivuori ym. 2018), luvut: 1, 3, 4, 6.4, 6.5, 9.4, 10.2, 10.3, 10.4 ja 10.7 (luettavissa Finnassa e-kirjana). Osa opintojakson materiaalista on englanninkielistä.

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla 0 - 5.

Opintojaksoon kuuluu opiskelijoiden eri vaihtoehdoista valitsema kahden hengen pienryhmätehtävä ja yksilötehtävänä suoritettava verkkotentti, joiden yhteenlaskettu maksimipistemäärä on 100 pistettä.

Verkkotentistä saatava maksimipistemäärä on 50 pistettä ja pienryhmätehtävän maksimipistemäärä on 50 pistettä.

Verkkotentin ja tehtävien hyväksytyt suoritukset kerryttävät opintojaksolla opiskelijoiden saamia pisteitä. Niistä saatu yhteispistemäärä muodostaa opintojakson arvosanan seuraavasti:

0 - alle 50 p = hylätty
50 - alle 60 p = 1
60 - alle 70 p = 2
70 - alle 80 p = 3
80 - alle 90 p = 4
90 - 100 p = 5

Tarkemmat arviointikriteerit on listattu ops.laurea.fi-palvelussa.

Aikataulu

ke 10.06.2020 Optimassa verkkotentti klo 9–18 välisenä aikana
ke 12.08.2020 Pienryhmätehtävän palautus ennen klo 12.00
ke 12.08.2020 Verkkotentti (1. uusinta)
ke 19.08.2020 Verkkotentti (2. uusinta): viimeinen verkkotentin suoritusmahdollisuus klo 9–18 välisenä aikana
ke 26.08.2020 Viimeinen palautusmahdollisuus tehtäville ennen klo 12.00

Opintojaksolla ei ole opiskelijaohjausta opettajan vapaajakson 13.6. - 9.8.2020 aikana.
Opintojakso päättyy ja Optima-työtila sulkeutuu 28.8.2020 klo 12.00.

Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 10 paikkaa.

Lisätietoja: