Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 4. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 14.1. - 2.4.2020
 • Laajuus: 10 cr
 • Sijainti: Lohja
 • Hinta: 150 €

Study unit's learning outcomes

The student is able to

 • describe the growth and developmental stages of clients of different ages and transition phases in families
 • describe the normal course of pregnancy and giving birth as well as medical grounds for care given during them
 • describe the main illnesses in children, adolescents and the elderly as well as the medical grounds for treatment
 • plan, implement and evaluate nursing of children, families, people of working age and the elderly
 • identify factors that safeguard the health and well-being of clients or increase their vulnerability of different ages and their significant others
 • promote the interaction, participation and rehabilitation of vulnerable and multicultural clients and their significant others in the care process
 • evaluate the social (services) and health care service processes of vulnerable client groups and provide guidance on the use of services for these clients
 • plan, implement and evaluate groupguidance on health and well-being
 • analyse special needs related to multicultural client relationships and immigration in social welfare and health care
 • recognise social security benefits and possibilities available to clients of different ages and their significant others

Study material

Lista oppimateriaaleista, tarkentuu opintojakson alkaessa:

 • Storvik,S.; ym.2015. Lapsen ja nuoren hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Ikonen 2015. Kehittyvä kotihoito.
 • Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy Ikinä opas. Opas 16, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016. 4. painos
 • Kelo S., Launiemi H., Takaluoma M., Tiittanen H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. 1. painos. SanomaPro Oy.
 • Hallikainen M, Mönkäre R, Nukari T (toim). 2017. Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt. Helsinki : Duodecim.
 • Paavilainen , E.. ym., 2015. Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen -hoitotyön suositus
 • Surakka ym. 2015. Palliatiivinen hoitotyö: parantumattomasti sairas ja hänen perheensä.
 • Saarto, T, Hänninen J, Antikainen R, Vainio A..,2015, Palliatiivinen hoito. 3. uud. Painos. Helsinki : Duodecim
 • Syväoja & Äijälä 2009. Hoidon tarpeen arvioiminen (osat A ja B).

Evaluation

Grading is between 0 - 5.

See the evaluation criteria in ops.laurea.fi.

Schedule

Classes are held mainly at Lohja Campus:

 • 14.01.2020 09:00 - 11:30 Orientation (compulsory) / (room Mio (209.16))
 • 14.01.2020 12:30 - 15:00 (room Mio (209.16))
 • 16.01.2020 09:00 - 11:30 (room Mio (209.16))
 • 21.01.2020 12:30 - 15:00 (room Mio (209.16))
 • 22.01.2020 12:30 - 15:00 (room Mio (209.16))
 • 27.01.2020 09:00 - 15:00 Study visit
 • 29.01.2020 09:00 - 11:30 (room Lobo (209.15))
 • 04.02.2020 09:00 - 15:00 Group counselling workshop (compulsory) / (room Lobo (209.15))
 • 05.02.2020 09:00 - 10:00 Dosage calculation exam (compulsory) / (room Melba (209.17))
 • 05.02.2020 10:00 - 11:30 Family Nursing / (Melba (209.17))
 • 07.02.2020 09:00 - 15:00 Family Nursing Workshop (compulsory) / (room Iso kuulas (simulaation hospital, 209.14) and room Valkea kuulas (debriefing room, 209.12)
 • 11.02.2020 08:30 - 10:00 - Adult and Elderly Care; Palliative care, part 1. (streamed lecture from Hyvinkää)(204 room Lobo (209.15)B406)
 • 11.02.2020 10:15 - 11:15 - Dosage calculation exam retake (compulsory) / (room Lobo (209.15))
 • 11.02.2020 12:30 - 15:00 (room Lobo (209.15))
 • 26.02.2020 09:00 - 10:00 - Dosage calculation exam retake (compulsory) / (room Melba (209.17))
 • 26.02.2020 10:00 - 11:15 (room Melba (209.17))
 • 26.02.2020 12:30 - 15:00 (room Mio (209.16))
 • 03.03.2020 09:00 - 11:30 (room Melba (209.17))
 • 03.03.2020 12:30 - 15:00 (room Mio (209.16))
 • 10.03.2020 09:00 - 11:30 (room Lobo (209.15))
 • 10.03.2020 12:30 - 15:00 (room Lobo (209.15))
 • 17.03.2020 08:30 - 10:00 - Adult and Elderly Care; Palliative care, part 2. (streamed lecture from Hyvinkää) (204 room Melba (209.17)B307)
 • 17.03.2020 10:00 - 15:00 - Palliative Care / (room Melba (209.17))
 • 19.03.2020 09:00 - 11:30 - Nursing of disabled children / Presentation of Rinnekoti (compulsory) (room Lobo (209.15))
 • 19.03.2020 12:30 - 15:00 - Nursing in home hospital & home care (compulsory) / (room Lobo (209.15))
 • 24.03.2020 08:30 - 15:45 - Monikulttuurisuus-seminaari( room B101)
 • 26.03.2020 09:00 - 11:30 (room Lobo (209.15))
 • 26.03.2020 12:30 - 15:00 (room Mio (209.16))
 • 31.03.2020 09:00 - 15:00 Adult & Elderly Nursing Workshop (compulsory) / (room Iso kuulas (simulaation hospital, 209.14) and room Valkea kuulas (debriefing room, 209.12)
 • 02.04.2020 08:30 - 15:45 - Norio-seminar (B101)

Changes to the schedule are possible.

There are 5 seats for open UAS students.

Lisätietoja: