Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 4.12. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 11.1. - 31.7.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • tunnistaa liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot
 • kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
 • kuvata kannattavaan liiketoimintaan vaikuttavat tekijät

Lisää osaamistavoitteita on ops.laurea.fi-palvelussa.

Toteutustapa

Opintojakso sisältää

 • lähiopetusta
 • Optima-toteutuksen
 • arvioitavia ja ei-arvioitavia tehtäviä

Lisäksi opintojakso sisältää työskentelyä lähiopetuspäivien välillä sekä ryhmätyötä. Opintojakson aikana opiskelijat työsketelevät mm. 4-5 hengen ryhmissä. Ryhmien tehtäviksi tulee mm. yhden yrityksen liiketoiminnan analysointi ja sen raportointi sekä kirjallisesti että suullisesti. Toteutuksen osat täsmentyvät ensimmäisenä lähiopetuspäivänä.

Opintojaksossa on kolme osaa:

 1. Toimintaympäristö
 2. Yritystoiminta
 3. Taloushallinto

Kullakin osalla on oma lehtori joka antaa osuudestaan tarkemmat ohjeet lähiopetuspäivänä.

Oppimateriaali

Kurssikirjat:

 • Liiketoimintaosaaminen - Menestyvän yritystoiminnan perusta Viitala-Jylhä, Edita.
 • Globaali kansantalous Lindholm, Kettunen, Edita 2016. (löytyy myös e-kirjana).
 • Käytännön kirjanpito, Soile Tomperi. / Laskentatoimi; Raija Jormakka, Kaija Koivusalo, Jaana Lappalainen, Mervi Niskanen Edita 2016.

Kirjat kannattaa hankkia mahdollisimman nopeasti todennäköisen suuren kysynnän takia.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Loppuarvosanan saaminen edellyttää, että kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ja jätetty arvioitavaksi aikataulun mukaisesti.
Läsnäolo ja aktiivisuus kurssilla sekä annetussa aikataulussa pysyminen vaikuttavat opiskelijan loppuarvosaan. Lisäksi lehtorit antavat tarkemmat arviointiohjeet omista tehtäväkokonaisuuksistaan.

Tarkemmat arviointokriteerit on esitetty ops.laurea.fi-palvelussa.

Aikataulu

la 11.1.2020 klo 9.00–11.30 Leppävaara (tila 182)
la 11.1.2020 klo 12.30–15.00 Leppävaara (tila 205/IT)
to 30.1.2020 klo 16.00–18.30 Leppävaara (tila 245)
pe 31.1.2020 klo 15.15–17.45 Leppävaara (tila 205/IT)
pe 28.2.2020 klo 9.00–11.30 Leppävaara (tila 205/IT)
la 29.2.2020 klo 12.30–15.00 Leppävaara (tila 182)
to 19.3.2020 klo 16.00–18.30 Leppävaara (tila 241)
la 21.3.2020 klo 12.30–15.00 Leppävaara (tila 205/IT)
pe 17.4.2020 klo 9.00–11.30 Leppävaara (tila 234)
la 9.5.2020 klo 9.00–11.30 Leppävaara (tila 205/IT)

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Läsnäolovelvollisuus on aloituspäivänä, ryhmätöiden esittelyajankohtina ja mahdollisten ulkopuolisten vierailijaluennoitsijoiden aikana. Poissaolo johtaa lisätehtävää joista sovitaan yhdessä. Tarkempi ohjelma sekä käytänteet esitellään aloituspäivänä ja julkaistaan myös Optimassa. Muutokset alustavaan ohjelmaan ovat mahdollisia. Muutoksista pyritään ilmoittamaan aina ajoissa opiskelijoille mm. Optiman tai tuntiperuutusviestien kautta.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 10 paikkaa.

Lisätietoja: