Miten Espoon keskuksen asukkaat haluavat kehittää omaa aluettaan?

On tärkeää antaa ääni alueen erilaisille asukkaille ja etsiä heidän kanssaan uudenlaisia vaikutusmahdollisuuksia. Hankkeessa kerätään tietoa alueen asukkailta ja toimijoilta erilaisin menetelmin. Hankkeen lähestymistapana on osallistava toimintatutkimus, jossa asukkaat ja toimijat pyritään saamaan mukaan tutkimaan ja kehittämään aluetta sekä luomaan uusia, parempia toimintamalleja. Toimintatutkimuksen lähtökohtana on ongelmien kartoittaminen ja pyrkimys monitasoiseen muutokseen toiminnan kautta. Tulokset jaetaan yhteistyökumppaneiden ja asukkaiden käyttöön. Tieto karttuu toiminnassa.

Hankkeessa on haastateltu yli 90 Espoon Suvelan, Kirkkojärven ja Espoon keskuksen asukasta ja toimijaa: virkamiehiä, politikkoja ja järjestöjen edustajia. Selvittämisen kohteena ovat olleet toimijoiden verkostoituminen ja asukkaiden osallistuminen alueen kehittämiseen.

Keväällä 2014 toteutettiin Entressen kirjastossa neljä asukastyöpajaa, joissa kerättiin asukkaiden näkemyksiä alueen kehittämiskohteista. Keväällä 2015 toteutettiin yhteisöpaja, joka kokosi yhteen asukkaita sekä alueen toimijoita ja päättäjiä.  Hankkeessa tutkimusta ei tehdä asukkaista vaan heidän kanssaan. Tärkeää on myös hiljaisten asukkaiden äänen tunnistaminen ja vahvistaminen byrokratiaviidakossa. Tavoitteena on luoda espoolainen lähiökehittämisen malli, jossa asukkaat ovat aidosti mukana.

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö, tutkija Soile Juujärvi
soile.juujarvi@laurea.fi

 


 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot