Yhteisöpajat

 Asukkaille ja toimijoille suunnatut yhteisöpajat toteutettiin kevään 2015 aikana. Kokeilun tavoitteena oli tuoda yhteen alueen asukkaita ja toimijoita sekä luoda uusia yhteistyömalleja alueen kehittämiselle. Viiteen yhteisöpajaan osallistui yhteensä 49 innostunutta asukasta, toimijaa ja kehittäjää. Yhteisöpajat on sovellus kehittävään työntutkimukseen pohjautuvasta muutoslaboratorio-menetelmästä, jossa pyritään moniääniseen keskusteluun ja nähdään osallistujien erisuuntaiset pyrkimykset kehityksen liikkeelle panevana voimana.

Osana Yhteisöpajoja toteutettiin neljä muutoskokeilua.  Pajojen tuloksena syntyi yhteinen näkemys alueen kehittämiskohteista, joita olivat erityisesti yhteistyön koordinointi ja yhteisen tahtotilan luominen, asukkaiden saaminen mukaan kehittämistoimintaan, yhteiset tilat ja asukkaiden kotoutuminen alueelle. Yhteisöpajojen tiimit käynnistivät neljä muutoskokeilua, joiden kehittäminen jatkuu alueen verkostoissa hankkeen päättymisen jälkeen. Yhteisöpajat ovat esimerkki tutkijavetoisesta ketterästä toimintamallista, joka vauhdittaa asuinalueiden kehittämistä.

 

 Muutoskokeilut

Asukastalo Tuunaamo

Espoon keskukseen Samarian kortteliin vuonna 2016 avautuvan asukastalon käyttäjälähtöinen suunnittelu käynnistettiin  aikuisten sosiaalipalvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kauppakeskus Entressessä toteutettiin 13.4. - 24.4.2015  matalan kynnyksen yhteissuunnittelu Tuunaamo, jossa kartoitettiin yli 600 asukkaan mielipiteitä, toiveita ja tarpeita asukastalon suhteen. Tuunaamon yhteydessä toteutettiin kolme tilakävelyä, joissa tutustuttiin Espoon keskuksen alueen nykyisiin ja suunnitteilla oleviin tiloihin.

Tuunaamon tuloksia esiteltiin syyskuussa 2015 Espoon leikekirja -näyttelyssä Entressessä. Tulosten perusteella laadittiin alustava konsepti, jonka mukaan asukastalo on kaikille avoin kohtaamisen, oppimisen ja verkostoitumisen keskus, joka kokoaa yhteen alueen lukuisat rihmastot. Asukastalon suunnittelu jatkuu Espoon kaupungin aikuisten sosiaalipalvelujen ja kumppanien yhteistyönä.

Lisätietoja: tapio.e.nieminen@espoo.fi

 

Aluekehittämisryhmä

Poikkihallinnollisen ja monialaisen työryhmän tavoitteena on vastata alueella havaittuun kehittämistyön sirpaleisuuteen ja koordinaation puutteeseen. Espoon keskuksen kehittämiseen haluttiin integroida mukaan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja paikallisyhteisöjen kehittäminen, jolle alueen monikulttuurisuus on sekä haaste että voimavara.

Aluekehittämisryhmän työskentelyä pilotoidaan poikkihallinnollisen Osallistuva Espoo - kehitysohjelman 2015 - 2016 toimenpiteenä. Toiminnan tavoitteena on luoda lähi(ö)tekemisen malli vanhalle asuinalueelle, jota hyödynnetään myös muiden kaupunginosien kehittämisessä.

Syksyllä 2015 ryhmä käynnisti Suvelan asukaspuiston perusparantamiseen liittyvän osallistuvan budjetoinnin kokeilun virkamiesten, konsulttien ja asukkaiden yhteistyönä. Osallistuvan budjetoinnin tarkoituksena on antaa asukkaille mahdollisuus osallistua julkisten varojen käyttöä koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Virtuaalipohjaisen Budjetoi puisto -pelin palaamiseen osallistui kahden viikon aikana yhteensä 160 henkilöä ohjatuissa asukastapaamisissa tai verkkoviestinnän kautta. Se toi monipuolisesti esiin asukkaiden toiveita sekä käynnisti ketterää poikkihallinnollista yhteistyötä kaupungin sisällä. Peli edustaa uudenlaista kokeilukulttuuria, jossa suurten ja hitaiden rakenneuudistusten sijaan kokeillaan rohkeasti uutta ja tehdään ripeästi yhdessä. Budjetoi puisto -peli palkittiin Vuoden Laatuinnovaatio 2015- kilpailussa. Lue lisää >>

Lisätietoja: soile.juujarvi@laurea.fi

 

Maahanmuuttajien ja kantaväestön kohtaaminen

Ruokajuhla toteutettiin  Espoon keskuksessa, Kirkkojärvellä ravintolapäivänä 16.5. 2015 alueen järjestöjen ja asukkaiden yhteistyönä.  Lue lisää blogista >>

Food with Love -tapahtuma järjestettiin ravintolapäivänä 21.11.2015 Jukeboksissa, kauppakeskus Entressessä, Espoon keskuksessa. Lue lisää blogista >>

Lisätietoja: virpi.lund@laurea.fi

 

Tapahtumatori

Kauppakeskus Espoontori on luomassa kaikkien yhteistä Espoon keskusta tarjoamalla ulkoparkkialueensa yhteisöllisten tempausten ja tapahtumien käyttöön. Espoontorin, Entressen ja Asemakuja 2:n välinen parkkialue lanseerattiin Tapahtumatoriksi  kävelyfudisturnauksen yhteydessä torstaina 23.4.2015. Tapahtumaehdotuksia voi lähettää Espoontorin kauppakeskustoimistoon salla.suonpera@citycon.com.

Lisätietoja: salla.suonpera@citycon.com

 

 

 

 

 

 Tiedotteet