Yhteinen tila yhteiselle tekemiselle

Yhteinen tila ja tekeminen lisäävät asukkaiden yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Paras Tila -prototyypin ja siihen liittyvän kyselyn avulla Espoon keskuksen ja lähialueiden asukkaita motivoitiin ideoimaan ja ilmaisemaan mielipiteensä heille mieluisimmasta tulevaisuuden asukastalosta. Yhteinen tekeminen, asukastilat ja asukastalo nousivat esille Espoon keskuksen ja lähialueiden asukkaiden tarpeina kevään 2014 aikana järjestettyjen neljän asukaspajan ja 80 Espoon keskuksen asukkaan haastatteluiden perusteella.

Paras Tila -kyselyssä asukkailta tiedusteltiin, millaista toimintaa he toivoisivat yhteiseen tulevaisuuden tilaan ja millainen tilan tulisi heidän mielestään olla. Lisäksi heiltä kysyttiin, missä tilan tulisi sijaita, kuinka usein he osallistuisivat tai kävisivät tilassa sekä mikä taho olisi heidän mielestään sopiva ylläpitäjä. Paras Tila -prototyyppi on kiertänyt syksyllä 2014 Espoo -päivässä Lakelan kentällä, Matinkylän Kylämajassa sekä SyysMatin markkinoilla.

Asukkailta tulleiden vastausten perusteella asukastalo voisi olla esimerkiksi kohtaamis-, kokoontumis-, harrastus- ja monitoimitalo, jossa olisi monenlaista toimintaa, tekemistä ja tiloja kaikenikäisille ja monista taustoista tulleille asukkaille. Asukkaat toivoivat monipuolista, monikulttuurista, sympaattista, laadukasta ja paikallista porukasta kumpuavaa toimintaa. Tilan tulisi olla kodinomainen, kodikas ja kotoisa; värikäs ja väreiltään pirteä; avara, iso, tilava ja monimuotoinen. Paikka, jossa olisi jokaiselle jotain. Sen tulisi olla kaikille avoin sekä hauska ja mukava. Asukkaat toivoivat tilan sijaitsevan Espoon keskuksessa, keskellä asuinaluetta, keskeisellä paikalla, lähellä julkista liikennettä ja samalla rauhallisessa paikassa.

Voit tutustua Paras Tila -kyselyn tuloksiin ja kokemuksiin video-animaation välityksellä tästä.