Mitä hankkeessa tapahtuu?

Asukaspajat

Keväällä 2014 toteutettiin neljä asukaspajaa, joiden tavoitteena oli tuoda asukkaita yhteen ilmaisemaan ajatuksia alueen kehittämisestä ja käynnistää asukaslähtöisiä kehittämistoimenpiteitä.  Kehittämiskohteiksi valikoituivat yhteiset tilat ja yhteisötoiminta, uudet asumismuodot sekä viihtyisä ja turvallinen ympäristö, joita asukkaat sitoutuivat viemään eteenpäin. Asukaspajat edustavat uudenlaista laajennettua kaupunkisuunnittelun konseptia, joka yhdistää kansalaisten omaehtoisen organisoitumisen ja ylhäältä alaspäin suuntautuvan suunnittelun.

Pääset tutustumaan asukaspajojen yhteenvetoon tästä.

Yhteisöpajat

Keväällä 2015 toteutettiin asukkaille ja toimijoille suunnatut yhteisöpajat. Kokeilun tavoitteena oli tuoda yhteen alueen asukkaita ja toimijoita sekä luoda uusia yhteistyömalleja alueen kehittämiselle. Viiteen yhteisöpajaan osallistui yhteensä 49 innostunutta asukasta, toimijaa ja kehittäjää.

Lue lisää >>

Tapahtumat ja tilaisuudet

Hankkeen tutkijat ovat vierailleet alueen  yhdistysten ja järjestöjen tapahtumissa, kuten Keski-Espoo seuran luennoilla,  Vanha-Espoon asukasfoorumissa, Espoon Asuntojen asukasillassa, Sentterin avointen ovien päivässä,  Maalaismarkkinoilla, Kaiken Keskellä -tapahtumassa,  Espoo-päivässä ja SyysMatin markkinoilla.

Yhteistyö

Hanke on toiminut yhteistyössä Espoon keskuksen alueen muiden kehittämishankkeiden kanssa, kuten Voimanpesä ja Elinat -hankkeet ja seuraa muita vastaavia kehittämishankkeita.

Opiskelijayhteisö

Opiskelijat ovat suorittaneet opintojaan innostavassa ja aidossa hankeympäristössä. Hankkeessa on tehty opinnäytetöitä, oppimistehtäviä sekä ammattitaitoa edistäviä harjoitteluita.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot