Välittävät Valittavat Verkostot - hanke

Välittävät Valittavat Verkostot on Laurea-ammattikorkeakoulun hanke, jonka tavoitteena on tutkia ja kehittää asukkaiden osallisuutta alueen kehittämisessä sekä tehokkaita muotoja eri toimijoiden yhteistyölle. Toimintatutkimusta tehdään yhteistyössä asukkaiden, kehittäjien, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Hankkeessa kerätään ja analysoidaan tietoa toimijoiden verkostoista ja kehittämiskohteista.

Tavoitteena on luoda espoolainen lähiökehittämisen malli, jossa asukkaat ovat aidosti mukana. Hankkeen visiona on myös monipuolinen asukkaita ja toimijoita kokoava asukastilakonsepti, jossa yhdistyvät asukas- ja yhdistystoiminta, kulttuuri ja innovatiivinen työllistyminen.

Välittävät Valittavat Verkostot -tutkimushanketta (2013–2015) rahoittaa Ympäristöministeriön asuinalueiden kehittämisohjelma. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Espoon kaupungin asuinalueiden kehittämisohjelman kanssa.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot