Hyvinvointiteknologia tutuksi - Teknologialainaamon toiminta & tavoitteet

mHealth booster -hankkeessa suunniteltu ja pilotoitu hyvinvointiteknologian esittelypistetoiminta jatkuu keväällä 2017 Hakunilan ja Tikkurilan kirjastoissa Vantaalla. Hakunilassa esittelytoiminta jatkuu 28.2. saakka ja lainaustoiminta toukokuun 2017 loppuun saakka. Tikkurilan kirjasto esittely- ja lainaustoiminta alkaa 6.3.2017.

Tarkoituksena on suunnitella, tuottaa ja edelleen kehittää asiakaslähtöisiä kehitysympäristöjä, joissa pk-yritykset voivat testata ja tarjota yrityksensä hyvinvointiteknologiatuotteita ja palveluita asiakkaille ja asiantuntijoille mahdollisimman matalan kynnyksen toimintaympäristössä. Kehitettyä esittely–lainaus–palaute –toimintamallin levittämistä jatketaan.

Tavoitteenamme on lisätä ihmisten tietoisuutta hyvinvointiteknologiasta ja siten tukea käyttäjien teknologiaosaamisen kehittymistä ja syventymistä. Pyrkimyksenämme on tukea senioreiden ja heidän läheistensä hyvinvointia, itsenäistä kotona asumista ja toimintakykyä erilaisten sähköisten ratkaisujen avulla. Tätä kautta pyrimme myös vahvistamaan asiakkaan itsehoitokykyä ja osallistumista oman hyvinvointinsa edistämiseen. Tärkeänä tavoitteenamme on myös edistää yhteistyöyritystemme käyttäjälähtöistä tuotekehitystä. Tärkeä kohderyhmä meille ovat myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä opiskelijat, joilla on mielestämme merkittävä vaikutus ikääntyneiden asiakkaiden ja heidän läheistensä hyvinvointiteknologioiden käytössä ja käyttöönotossa.

Toimintaa integroidaan pysyväksi, kaikille Laurean koulutusalojen opiskelijoille tarkoitetuksi oppimisympäristöksi, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan hyvinvointiteknologia-alan uusimpiin tuuliin sekä tutustumaan konkreettisesti erilaisiin ratkaisuihin ja toimimaan asiakasryhmän kanssa välittömässä vuorovaikutuksessa.

 

Toiminnan lähtökohdat

  • Informaatioteknologian käytön kasvu sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • Ikääntyneille suunnattujen palvelujen kasvava kysyntä
  • Senioreiden ja heidän omaistensa kasvava kiinnostus hyvinvointiteknologiaratkaisuja kohtaan
  • Vanhuspalvelulain linjaukset kotona asumisen ensisijaisuudesta, ennaltaehkäisevästä toiminnasta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
  • Käyttäjälähtöisten kehitysympäristöjen puuttuminen
  • mHealth booster -hankkeen tulokset ja kokemukset
  • Yhteistyökumppaneiden näkemykset toiminnan tarpeellisuudesta (yritykset, kaupungin toimijat kuten vanhuspalvelut ja kirjastotoimi sekä 3. sektori)

 

 

 

Lue, mistä kaikki sai alkunsa ja miten tähän päädyttiin. mHealth booster –hankkeen sivuille pääset tästä!

 

Laurean Yhdessä terveempi Uusimaa -hanke toimeenpanee Uudenmaan älykkään erikoistumisen  strategian Human Health Tech – Terveys ja hyvinvointi kärkeä.
Hankkeen tavoitteena on parantaa uusmaalaisten terveys- ja hyvinvointialan toimijoiden kilpailukykyä. Tutustu hankkeeseen tästä!  Hankkeen esite löytyy seuraavan linkin takaa: Yhdessä Terveempi Uusimaa -hankkeen esite 2.PDF

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot

 

 

Teknologialainaamo esittelyvideohttps://www.laurea.fi/update/Lists/Videotembed/DispForm.aspx?ID=12<iframe width="100" height="100" src="https://www.youtube.com/embed/BgeTYzp39Nk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Teknologialainaamo esittelyvideoEsittelyvideo Teknologialainaamon toiminnasta