Opiskelijoiden osallistuminen

Käytännönläheinen oppimisympäristö tarjoaa laajat kehittymismahdollisuudet monialaisessa tiimissä

Opiskelijat ovat jatkossakin vahvasti mukana oppimisympäristön toiminnassa niin toteutuksessa kuin jatkokehittämisessä.

Työskentelyn aikana opiskelija pääsee tutustumaan oppimisympäristön monipuoliseen toimintaan, hyvinvointiteknologiaratkaisuihin sekä esittely- ja kehittämistyöhön. Oppimisympäristössä pääsee yhdistämään luovasti teoriaa ja käytäntöä sekä hankkimaan lisää kokemusta niin hyvinvointiteknologiasta, yritysmaailmasta kuin vanhustyöstä ja asiakkaiden kohtaamisesta.

Projektimainen työskentelytapa takaa joustavan aikataulun sekä opiskelijakohtaisesti räätälöidyt kiinnostavat ja motivoivat tehtävät, oli se sitten esimerkiksi asiakastyötä, tuote-esittelyä, markkinointia ja viestintää, tuotekehitystä, tapahtumien järjestämistä tai vaikkapa yritysprojekteja.

Teknologialainaamo-oppimisympäristö on avoin kaikille Laurean opiskelijoille yksiköstä, koulutusalasta ja opintojen vaiheesta riippumatta.

CV:ssä merkintä projektityöskentelystä hyvinvointiteknologian parissa avaa tulevaisuudessa monia ovia!

 

 Monipuolinen oppimisympäristö kaikkien koulutusalojen opiskelijoille

Case 1. Monipuolisia harjoittelujaksoja

Oppimisympäristössä on suorittanut harjoittelun yhteensä seitsemän opiskelijaa. Yhteensä opintopisteitä on suoritettu harjoitteluissa 153. Harjoitteluidensa aikana opiskelijat ovat muun muassa suunnitelleet ja tuottaneet toiminnalle uuden logon - suomenkielisenä ja englanninkielisenä. Logoa käytetään kaikessa oppimisympäristön viestinnässä.

Case 2. Hoitotyön opintojaksointegraatiot

Hoitotyön koulutusohjelman kautta integraatioita on tehty muun muassa Terveysteknologia itsehoidon, omahoidon ja kotona selviytymisen tukena –opintojaksolla, Ikääntyvä terveydenhoitotyön asiakkaana –opintojaksolla sekä Palveluinnovaatiot ja laadun kehittäminen -opintojaksolla. Näillä opintojaksoilla on ollut mukana yhteensä 56 opiskelijaa ja opintopisteitä on kertynyt 103.

Case 3. Kieltenopintojen integrointi

Laureassa jokainen opiskelija suorittaa kielten opintoja englanniksi ja ruotsiksi. Nämä opinnot on voitu yhdistää Teknologialainaamoon. Syksyllä 2015 toteutettiin Teknologialainaamon ja Vård på svenska –opintojakson yhteisprojekti,
johon osallistuivat opintojakson 40 opiskelijaa.

Case 4. Liiketalousopiskelijoiden projektit

Teknologialainaamo ei ole vain sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden oppimisympäristö, vaikka kohderyhmä ja tuotteet ovatkin enemmän aloille suunnattuja. Liiketalousopiskelijat voivat osallistua toimintaan ja he antavat sille uudenlaista näkökulmaa. Syksyllä 2016 työn alla on kaksi liiketalousprojektia, joista toinen on Lohjan opiskelijoiden toteuttama edelleen ansaintalogiikkaan keskittyvä projekti, ja toinen Tikkurilan P2P-opiskelijoiden tekemä markkina-analyysi toiminnalle. Näitä tuotoksia hyödynnetään toiminnan jatkon suunnittelussa.

Case 5. Yritysprojektit

Oppimisympäristössä suoritettavat opinnot voivat olla projekteja suoraan yhteistyöyrityksille, ne tukevat yritysten toimintaa, ja samalla opiskelija saa uusia näkökulmia yrittäjyyteen. Yritysprojektipyyntöjä tulee tasaisesti, joten opiskelijamme ovat haluttuja projektien toteuttajia.

Case 6. Hyvinvointiteknologiaa Teknologialainaamossa -opintojakso

Oppimisympäristön toiminnan tarpeisiin vastaamaan suunniteltu Hyvinvointiteknologiaa Teknologialainaamossa –opintojakson voi suorittaa 3-5 opintopisteen suuruisena. Opintojaksolla perehdytään tuotteisiin, blogikirjoituksen ja esseen kirjoittamiseen sekä käytännön työskentelyyn oppimisympäristössä, joka suunnitellaan opiskelijan toiveiden ja kiinnostuksen mukaan. Kaikki kehittämisprojektit ovat opiskelijoiden käsialaa, mutta yhdessä suunniteltuja ja sovitusti toteutettuja.

 

 

Teknologialainaamo-opintojakson kuvaus, 3-5 op.pdf
Teknologialainaamon Opiskelijatiedote kevät2017.pdf

Opiskelijoiden palautteita koskien Teknologialainaamoa:

”Sain hankkeesta uutta osaamista, kuten asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä perustietoa hyvinvointiteknologialaitteista.”

”Uskon, että tulevaisuudessa hyvinvointiteknologian osuus työssä tulee kasvamaan ja laitteista on varmasti hyötyä monessa eri työyksikössä.”

”Sain lisää itsevarmuutta ja rohkeutta esitellä tuotteita asiakkaille.”

”Perehtyminen hyvinvointiteknologiaan auttaa varmasti työelämässä ja nyt on helpompi suositella laitteita niitä tarvitseville.”

Esimerkkejä opiskelijoiden tekemistä töistä:

"Esittelyvideo A&T AT Ovisilmäkamerasta."

"Venäjänkieliset tuotekuvaukset Yritykset & Tuotteet -sivulla."

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot