SATERISK - Risks of Satellite-based tracking

Yhä useammat yritykset ja julkisen hallinnon organisaatiot käyttävät satelliittipaikannus ja –seurantatekniikkaa tuotantonsa valvontaan ja tehostamiseen. Satelliittipaikannuksella pyritään myös lisäämään turvallisuutta ja estämään rikollisten toimenpiteiden aiheuttamat vahingot. Mutta liittyykö myös satelliittipaikannukseen ja- seurantaan riskejä? Tätä SATERISK-projekti (2008-2011) pyrki selvittämään.

SATERISK oli Laurea-ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen projekti, jonka päärahoittaja oli Tekes. Projektissa oli näiden toimijoiden lisäksi mukana myös joukko satelliittipaikannustekniikkaan kytköksissä olevia yrityksiä sekä ulkomaisia korkeakouluja ja yhteistyökumppaneita. Projekti alkoi vuonna 2008 jatkuen vuoden 2011 loppuun.

Projektissa analysoitiin satelliittipaikannukseen liittyviä riskejä seuraavista näkökulmista:

- Tekninen
- Juridinen
- Käyttötapaan liittyvä             

Saterisk-projektin tavoite oli tuottaa kattava kartoitus satelliittipaikannuksen riskeistä nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Toinen keskeinen tavoite projektissa oli synnyttää uusia laite-, palvelu- ja koulutusinnovaatioita. Projektin tuloksia on esitelty julkaisussa SATERISK, Risks of Satellite Based Tracking, Sample of Evidence Series: Volume (2), toim. Rajamäki, J., Pirinen, R. ja Knuuttila, J.


Projektin aloitus ja lopetus

Projekti alkoi: 2008 -12/2011

Julkaisu: SATERISK -Risks of Satellite-Based Tracking

 

 

​Yhteistyössä:

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot