Kohderyhmänä vammaisten lasten ja nuorten perheet

Laurean Pumppu-hankkeen vammaisten lasten ja nuorten osiossa tarkasteltiin perheen roolia osana monitoimijaista palveluverkostoa. Case-ryhmänä olivat neurologisia häiriötä omaavien lasten ja nuorten perheet kokemuksineen.

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä alueen neurologisten järjestöjen muodostaman NV-verkoston ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa. Heidän kanssaan järjestettiin työpajoja v. 2011-2013, joissa kerättyä tietoa analysointiin yhdessä ja etsittiin ratkaisuvaihtoehtoja.

Laurean raportti Häiriö polulla — NV-perheiden hyvinvointipolun nykytilanne ja haasteet Länsi-Uudellamaalla kokoaa tulokset yhteen.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot