Länsi-Uusimaa toimintaympäristönä

​Laurean Pumppu-osahanke toteutettiin Länsi-Uudenmaan alueella. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa yhteistyötä yksityisten ja julkisten sekä kolmannen sektorin välillä. Alueen toimijoiden ja heidän yhteistyömuotojensa tilaa kartoitettiin ja kehitettiin.

Toimintaympäristöosiossa kartoitettiin alueen palvelustrategioita ja palveluseteliä, sekä syvennettiin alueen hyvinvoinnin toimijoiden yhteistyön ja verkottumisen tuntemusta. Lisäksi tutkittiin aloittavan hyvinvointiyrittäjän tuen tarvetta ja selvitettiin alueen asukkaiden asenteita sähköistä asiointia kohtaan.

Tuloksia esiteltiin mm. hyvinvointifoorumissa 7.11.2012 ja tilaisuuden yhteydessä järjestetyillä minimessuilla sekä 4.12.2012 järjestetyssä hyvinvointiseminaarissa. Lisäksi aihe oli esillä yhteistyössä Novagon kanssa yhteistyössä järjestetyillä hyvinvointiyrittäjien aamukahveilla 18.10.2012.

Hyvinvoinnin toimijoiden yhteisiä nettisivuja kehitettiin ensin maaliskuussa 2012 Tietotaitotalkoot –hankkeen järjestämässä kaksipäiväisessä tilaisuudessa ja sitten edelleen haastattelemalla alueen toimijoita heidän toiveistaan ja tarpeistaan sekä pienimuotoisella kyselyllä. Nettisivujen kehittämistä varten järjestettiin toinen työpaja 30.11.2012.
www.hyvinvointiverkosto.fi

Tutustu myös toimintaympäristöosion raporttiin:
Ylikoski, T. (toim.). 2013. Vastahakoista verkostointia ja tiivistä yhteistyötä? Länsi-Uudenmaan hyvinvointialan verkostoitumisen käytäntöjä, haasteita ja kehittämisideoita. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu.

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot