Pumppu-hanke/Laurean osahanke

Laurean osahankkeessa keskityttiin kolmeen kohdejoukkoon:

Lisäksi tutkittiin, minkälainen Länsi-Uusimaa on toimintaympäristönä.

Tavoitteena oli hyvinvointipalveluiden saumaton yhteennivominen kansalaiselle mielekkäiksi, hoitopolun mukaisesti eteneviksi kokonaisuuksiksi.

Kun palveluiden kokonaisuus perustuu käyttäjälähtöisiin, tunnistettuihin tarpeisiin ja tulevien tarpeiden ennakointiin, tuetaan samalla kansalaisten valtaistumista omien asioidensa hoidossa. Myös motivaatio palveluiden käytölle paranee, ja palvelupolulta putoamisen ja syrjäytymisen riski pienenee. Painopiste on ennaltaehkäisevissä palveluissa, jolloin keskeiseksi nousee myös asiakkaiden motivointi hoitoon sitoutumiseen.

Hankkeessa pyrittiin löytämään keinoja tukea hoitopolkua uudenlaisilla palveluilla sekä it-ratkaisuilla. Tuloksena syntyi saumattoman hyvinvointipolun toimintamalli.

Pumppu-hanke oli ylimaakunnallinen EAKR-rahoitteinen teemahanke, jonka rahoittajana toimi Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö. Hanketta toteutetaan Etelä-Suomen EAKR-alueella vuosina 2011-2014.

 

 

               

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot