Kohderyhmänä syrjäytymisvaarassa olevat työttömät ja nuoret

Pitkäaikaistyöttömät sekä nuoret, joilla ei ole opiskelupaikkaa, ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Siksi on tärkeä kehittää aktiivisesti heidän tarvitsemiaan palveluja kansalaislähtöisesti yli sektorirajojen. Hankkeessa laadittiin vaihtoehtoisia polkuja kohti hyvää, tasapainoista elämää, jossa tavoitellaan mahdollisuuksien mukaan paluuta työelämään.

Syrjäytymisuhan alaisten työttömien ja nuorten osiossa laadittiin digitaalisia tarinoita työttömän arjesta, jotka ovat myös netissä nähtävillä. Hankkeessa kehitettiin myös vertaistoimintaa yhteistyössä Lohjan kaupungin nuorisotoimen kanssa ja tehtiin yhteistyötä Lohjan seudun mielenterveysseuran Tukikoira-hankkeen kanssa.

Alueella työttömien kanssa toimivat tahot kartoitettiin hankkeessa, ja heitä haastateltiin työttömän hyvinvointipolun tai –polkujen muotoilemiseksi. Polkuja  työstettiin myös yhteisessä työpajassa. Alueen pitkäaikaistyöttömille toteutettiin hyvinvointikysely yhteistyössä Lohjan kaupungin kanssa.

Hankkeessa pilotoitiin myös varhaisen tuen mallin kehittämistä kouluyhteisössä ja matalan kynnyksen ”mielentukisairaanhoitajan vastaanotto” –toimintaa. Työttömän kohtaamiseen suunniteltiin myös Pop Up -hyvinvointireppu.

Lisätietoa:
Elina Rajalahti, etunimi.sukunimi@laurea.fi

 

 

Digitarinathttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=199<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/Pumppu/digitarinat.jpg" style="BORDER:0px solid;" />DigitarinatLaurea Lohja hyödynsi keväällä 2012 digitarinoita työttömien arkeen tutustumisessa sekä voimauttavan haastattelumenetelmän käytössä.<a href="/hankkeet/pumppu/syrjaytymisvaarassa-olevat-tyottomat-ja-nuoret/digitarinat"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">digitarinat</a>

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot