Case Karviaisessa kehitetään kansalaislähtöisesti uusia palveluita terveyden edistämiseen

Karviaisen perusturvakuntayhtymä on Pumppu-hankkeen yhteistyökumppani, ja Karviaisen alueella (Karkkila ja Vihti) toteutetaan case-työskentelyä terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämiseksi kansalaislähtöisesti ja eri toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia kartoittaen.

Taustatutkimusvaiheessa kartoitettiin Karkkilan ja Vihdin alueen palveluita mm. haastattelemalla Karviaisen henkilöstöä. Kaikille alueen asukkaille ja alueen hyvinvointitoimijoille järjestettiin yhteinen keskustelutilaisuus 17.1.2013.

Taustatutkimusvaiheen perusteella valittiin kehittämiskohteet, joita tammi-helmikuussa 2013 työstettiin eteenpäin sairaanhoitajaopiskelijoiden ja palvelumuotoilua opiskelevien liiketalouden opiskelijoiden yhteisissä kehittämistehtävissä.

Kehittämistyötä toteutetaan yhdessä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa mm. yhteisissä kehittämispajoissa. Tavoitteena on löytää uusia palvelumuotoja terveyden edistämiseen eri toimijoiden osaamista hyödyntäen, alueen asukkaiden tarpeista ja toiveista lähtien.

Pajojen tuloksia esiteltiin kaikille avoimessa tilaisuudessa 4.3.2013, minkä jälkeen osa ideoista on otettu jatkokehittelyyn ja pilotointiin.

Pilotointiin asti ovat jo syksyllä 2013 edenneet Karkkilan ja Nummelan terveysasemien uudet itsehoitopisteet, joiden avajaisia vietettiin 13.12.2013.

Projektin etenemistä voi seurata myös blogista: Kehitetään yhdessä Vihdin ja Karkkilan alueen hyvinvointipalveluita!

Lisätietoa hankkeesta:
Lehtori Liisa Ranta, liisa.ranta(a)laurea.fi
Projektitutkija Hanna Tuohimaa, hanna.tuohimaa(a)laurea.fi

 

                                  

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot