Sydän- ja diabetespotilaat

Laurean opiskelijat olivat jo v. 2008-2010 keränneet Länsi-Uudenmaan alueella kattavasti tietoa sydän- ja diabetespotilailta ja alueen toimijoilta hoitopolun toimivuudesta. Pumppu-hankkeessa kehitystyö jatkui kohti saumatonta hyvinvointipolkua. Fokuksessa olivat erityisesti ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen liittyvät uudet palvelut. Myös yhdistysten roolia selkiytettiin osana hyvinvointipolkua. 

Sydän- ja diabetesosiossa paneuduttiin terveyden edistämisen näkökulmaan mm. toteuttamalla koululaisille suunnattua toimintaa mm. terveysluentojen, -keskustelujen ja –tempausten muodossa. Lisäksi kartoitettiin alueen liikuntapalveluiden käyttöä.

Jo sairastuneiden osalta haastateltiin sydänpotilaita ja ideoitiin haastattelujen pohjalta uusia ratkaisuja tunnistettuihin ongelmakohtiin yhteistyössä Turun yliopiston tietojärjestelmätieteen opiskelijoiden kanssa. Tuloksia esiteltiin alueella 22.5.2012.

Vihdin ja Karkkilan alueella Laurean Pumppu-osahanke toteuti case-yhteistyötä Karviaisen perusturvakuntayhtymän kanssa ennaltaehkäisevän hoidon nivomiseksi osaksi hyvinvointipolkua. Tähän liittyen suoritettiin taustakartoitusta mm. haastattelemalla Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hoitohenkilökuntaa ja järjestämällä keskustelutilaisuuden alueen asukkaille ja hyvinvointitoimijoille.

Lue lisää Vihdin ja Karkkilan alueen hyvinvointipalveluiden kehitystyöstä.

Lisäksi pilotoitiin terveyden edistämistä päiväkotiympäristössä. Pilotoinnin tuotoksena syntyi Hyvää lapsen tähden –salkku, jonka sisältämään materiaaliin voi tutustua myös netissä Hyvinvointireppu-sivustolla.

 

 

Case Karviainenhttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=198Case KarviainenLue lisää!<a href="/hankkeet/pumppu/sydan-ja-diabetespotilaat/case-karviainen"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">case-karviainen</a>

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot