Pumppu-hankkeen yhteydessä toteutuneet julkaisut

Loppuraportti

Tuohimaa H. & Pirilä M. (toim.) 2014. Repullinen hyvinvointia - kataloogi Laurean Pumppu-osahankkeen tuloksista Länsi-Uudellamaalla 2011-2014. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Muut raportit

Tuohimaa, H. 2014. In search of an empowering and motivating personal wellbeing pathway for Finnish heart patients. SpringerPlus 2014, 3:475.  http://www.springerplus.com/content/3/1/475

Tuohimaa, H. & Pirilä, M. (toim.) 2014. Askeleita hyvinvointipolulla. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu.

Ranta, L., Tuohimaa, H. & Pirilä, M. (toim.) 2014. Elämänkaaren mittaista hyvinvointia Vihdin ja Karkkilan alueella. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu.

Tuohimaa H., Meristö T. & Pirilä M. (toim.) 2013. Häiriö polulla — NV-perheiden hyvinvointipolun nykytilanne ja haasteet
Länsi-Uudellamaalla.
Laurea-ammattikorkeakoulu.

Ylikoski, T. (toim.). 2013. Vastahakoista verkostointia ja tiivistä yhteistyötä? Länsi-Uudenmaan hyvinvointialan verkostoitumisen käytäntöjä, haasteita ja kehittämisideoita. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Tuohimaa, Rajalahti & Meristö. 2012. Hyvinvoinnin pitkospuut – lähtökohdat kansalaisen saumattoman hyvinvointipolun kehitystyölle. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Artikkelit

Tuohimaa, H., Rajalahti, E., Makkonen, A., Ranta, L., Lemström, U. & Peippo, A. 2014. Local Pilots, Virtual Tools. Experiments of Health Promotive and Inclusive Services in Different Settings in the Western Uusimaa Region. Teoksessa: Saranto, K., Castrén, M., Kuusela, T., Hyrynsalmi, S. & Ojala S. (toim.) Safe and Secure Cities. 5th international Conference on Well-Being in the Information Society WIS 2014 Turku, Finland, August 18-20, 2014 . Communications in Computer and Information Science 450.

Tuohimaa, H. & Meristö, T. 2014. Ennakoiva ote tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Teoksessa Anttila, M. & Willner, H. 2014. Ihminen kehittämisen keskiössä. Näkökulmia kansalaislähtöisyyteen, monituottajuuteen ja hyvinvointialan rakenteiden kehittämiseen. Hämeenlinna.

Tuohimaa, H., Ahonen, O., Rajalahti, E. & Meristö, T. 2014. E-health solutions as an opportunity for empowering responsibility. Interdisciplinary Studies Journal 3(4): 315-319.

Tuohimaa, H. & Ranta, L. 2014. Well-being services in collaboration for senior citizens. Interdisciplinary Studies Journal 3(4): 304-314.

Rajalahti, E., Tuohimaa, H. & Meristö T. 2013. Pärjäin –tiennäyttäjä kansalaisen hyvinvointipolulla. Finnish Journal of eHealth and eWelfare 5(2-3): 128-136.

Tuohimaa, H. 2013. Responsibility for Health and Wellbeing – Looking Forward. Teoksessa: Id.net-conference in Prague 18.-20.5.2013.
http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/wp-content/uploads/2013/04/hannarlpaper.pdf

 

Opinnäytetyöt

Berg, Henna & Lahdelma, Sari. 2011. Neurologisia poikkeavuuksia omaavien lasten hoitopolku Länsi-Uudellamaalla. Opinnäytetyö. Laurea Lohja. https://publications.theseus.fi/handle/10024/35900

Beronja, Zuhra & Reso, Mervi. 2013. Nuoren työttömän hyvinvointipolku; palvelut ja palvelujen toteutuminen. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/61088

Bäckman, T. & Lensu, T. 2013. Asiakaslähtöisyyden toteutuminen mielenterveys- ja päihdepalveluissa, kotihoidon henkilökunnan näkökulmasta. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://www.theseus.fi/handle/10024/63308

Eskuri, Tiina. 2012. Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy -kouluterveydenhuollon merkitys. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/47299

Grönholm, I. & Ripattila, M. 2013. Nuorten kokemuksia elämänhallinnasta. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://www.theseus.fi/handle/10024/68562

Grönholm-Jung, T.-M. & Hantula-Teuronen, T. 2014. Sepelvaltimotauti- ja diabetespotilaiden motivoiva ohjaus: Kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://www.theseus.fi/handle/10024/81257

Hallenberg, Annika & Kuivakangas, Else. 2011. Aikuisten neurologisten asiakkaiden saumaton hoitoketju Länsi-Uudenmaan alueella. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/34413

Halt-Kupiainen, Anne & Schütt, Marjo. 2013. Ryhmäohjaus hoitotyön menetelmänä kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/63311

Hantunen, Ramona & Silta-aho, Minna. 2013. Sydänsairautta sairastavien kokemuksia Vihdin ja Karkkilan alueen palveluista. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/58891

Hollo, Elina & Hyvönen, Sanni. 2011. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lost-alueella. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://publications.theseus.fi/handle/10024/36873

Honkanen, L. 2013 Palvelusetelin käyttöönoton reunaehdot Länsi-Uudellamaalla. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://www.theseus.fi/handle/10024/68339

Impola, Markka. 2012. IT-avusteiset interventiot diabeteksen ja sydän ja verisuonisairauksien hoitotyössä "A State-Of-The-Art" -kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://publications.theseus.fi/handle/10024/52693

Jäkälä, Annemari; Helenius, Arja & Perkkiö, Hanna-Maria. 2013.
5.-luokkalaisten kouluterveyskyselystä toimintaan – toimintamalli alakouluille
https://www.theseus.fi/handle/10024/63288

Karstila, Kaisu & Jääskelä, Salme. 2012. Sydänpotilaan saumaton hoitopolku: Pärjäin tiennäyttäjänä. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/45106

Kirpu, A. & Reijonen A. 2013. Neurologian erityisryhmien lasten tarpeet terveydenhuollon palvelutilanteissa. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://www.theseus.fi/handle/10024/68528

Koistinen, Riikka & Kinnunen, Noora. 2013. Varhaisnuorten terveys ja hyvinvointi - terveyskysely lohjalaisille 6. –luokkalaisille. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/64035

Komppa, Minna & Villival'd, Elena. 2013. Selkeäkielisen potilasohjeen kehittäminen varfariinihoitoa saavalle potilaalle. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/63287

van der Kooij, Maija. 2013. Diabetespotilaiden elämänlaatua heikentävät riskitekijät. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/58879

Koskinen, E. & Luoma, L. 2013. Psykiatrian kuntoutuspoliklinikoilla järjestettävän depressiokoulun vaikutuksia potilaiden arjessa selviytymiseen ja kuntoutumiseen. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://www.theseus.fi/handle/10024/64052

Kuparinen, Sanna & Suomi, Marika. 2012. Hyvinvointiyrittäjien tuen tarpeet toiminnan alkuvaiheessa. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://publications.theseus.fi/handle/10024/52737

Laakso, Kiira & Rinkelo, Tiina. 2013. Kirjallisuuskatsaus sairaanhoitajan vastaan-ottotoiminnasta ja sen kehittämisestä. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/63310

Lipponen, Laura & Kuokkanen, Elina. 2012. Elämäntapaohjaus tyypin 2 diabeteksen hoidossa ja ehkäisyssä – opas vastaanoton sairaanhoitajille . Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/52689

Lind, Susanna & Talvitie, Terhi. 2012.  Diabeetikon voimaantumisprosessiin vaikuttavat tekijät. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/46938

Lindholm, A. & Ikola, M. 2013. "Mäkin haluun oman kodin" Kehitysvammaisten asumistarpeiden kartoitus Lohjan alueella. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://www.theseus.fi/handle/10024/68554

Litmanen, H. & Huhta, E. 2014. Ylipainoisen lapsen ja nuoren hoitopolku: kyselytutkimus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014061012382

Mattila, Paula. 2014. Sairaanhoitajan ennakoiva toiminta yläkoulussa. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://www.theseus.fi/handle/10024/70087

Memarisara, S. & Lokkila, P. 2013. Päihdetyöntekijöiden käsityksiä päihdekäyttäjien syrjäytymisestä. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.

Mikkola, Kaisa & Kari, Tanja. 2012. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus pitkäaikaistyöttömien terveyteen ja terveyspalveluihin. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/47327

Nikali, Sanna & Lindström, Mia. 2013. Terveysasemien itsehoitopalvelupisteiden nykytilan selvitys ja kehittämisehdotus. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/61094

Nokio, H. & Rantakaulio, M. 2014. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoitotketjut. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://www.theseus.fi/handle/10024/74877

Norja, O. & Silen, M. 2014. Länsiuusimaalaisen pitkäaikaistyöttömän hyvinvointikuva. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405086680

Penttilä, Hannele. 2012. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö : hoitohenkilöstön näkemyksiä organisaatioiden välisestä yhteistyöstä. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://publications.theseus.fi/handle/10024/52617

Peura, Tanja & Telamo, Vaula. 2013.  Selkeäkieliset potilasohjeet tyypin 2 diabeetikolle. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/63983

Rautio, Anu & Siltala, Maarit. 2012. Resurssit, yhteistyöverkostot ja osaaminen neurologian erityisryhmien yhdistyksissä. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/38579

Saario, Inka. 2012. Länsi-Uudenmaan hyvinvointitoimijoiden yhteistyö . Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/52763

Silfver, Saara, Intovuori, Elina & Turunen-Valve, Tiina. 2012. Syrjäytymisvaarassa olevan nuoren työttömän hyvinvointipolku. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
 https://publications.theseus.fi/handle/10024/52721

Sivula, Marja. 2012. Strategiasta palveluksi : näkökulmia palvelustrategioihin . Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://publications.theseus.fi/handle/10024/52609

Talvitie, M. & Ratinen, S. 2013. Hoitajien ajatuksia mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä kotihoidossa. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://www.theseus.fi/handle/10024/68545

Tarilo, C. & Vikstrom, S. 2013. Nuorten neuropsykiatristen häiriöiden kartoittamisen kyselylomakemalli. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://www.theseus.fi/handle/10024/68570

Toivola, Paula & Nikkanen, Juha. 2012. Diabeetikoiden elämänlaadun arviointi. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/47342

Toivonen, T. & Nikkilä, S. 2013. Hoito päihdeklinikalla. Opinnäytetyö. Laurea Lohja.
http://www.theseus.fi/handle/10024/68566

 

                    

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot