Tutkimus

mHealth booster –hankkeen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, kehittää, suunnitella ja tuottaa hyvinvointiteknologiaa hyödyntävä kehitysympäristö sekä arvioida kehitysympäristön tuomat mahdollisuudet eri ikäisten asiakasryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja kotona selviytymisen tukemiseksi. Tavoitteena on toteuttaa asiakaslähtöinen kehitysympäristö, jossa hyvinvointialan yritykset voivat testata, tarjota ja myydä yrityksensä hyvinvointiteknologisia tuotteita ja palveluita asiakkaille ja asiantuntijoille.

Hankkeen lähtökohtana on toimintatutkimus, jolloin hankkeen eri vaiheissa tuotetaan uutta tietoa ja toimintaa yhdessä toimijoiden kanssa. Toimintatutkimus sopii tilanteisiin, joissa pyritään muuttamaan jotakin ja samanaikaisesti lisäämään ymmärrystä ja tietoa toiminnasta ja muutoksesta.

Hankkeessa tuotetaan ja arvioidaan yhdessä asiakkaiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa hyvinvointiteknologiaa hyödyntävien tuotteiden ja palvelujen soveltuvuus kotiympäristössä, jolloin selvitetään myös tuotteiden ja palvelujen käyttäjäsoveltuvuus.

Hankkeessa selvitetään myös se, minkälaista uutta osaamista asiakkaat, asiantuntijat ja yrittäjät tarvitsevat uusien tuotteiden ja palvelujen jalkautumiseksi.

Toimintatutkimuksessa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä toimijoiden kanssa mHealth –tuotteiden ja palveluiden testaus- ja kehitysympäristöt, joita arvioidaan vaikuttavuuden näkökulmasta. Vaikuttavuutta tarkastellaan seuraavista näkökulmista:

1) talous ja uudistuminen,

2) ympäristö,

3) oppiminen ja osaaminen sekä

4) hyvinvointi. (Academy of Finland; www.aka.fi).

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot