Osaajille

mHealth booster edistää hyvinvointiteknologiatuotteiden ja -palvelujen jalkautumista tukemaan eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia, kuntoutumista, itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa. Mobiiliteknologioita hyödyntävien ratkaisujen suunnitteluun tarvitaan kuitenkin alan osaavaa työvoimaa, jota vapautuu työmarkkinoille käynnissä olevan ICT-rakennemuutoksen myötä. Hankkeen tavoitteena on, että tätä osaamista kohdennetaan myös nopeasti kasvavalle mHealth-toimialalle tukemaan alan ja yritysten kasvua, tuotekehitystä sekä työurien jatkuvuutta.

mHealth booster –hanke tarjoaa ICT-osaajille foorumeita verkostoitumiselle, tietoa kasvavasta mHealth-toimialasta sekä osallistumismahdollisuuksia mHealth-yritysten kehittämistyöpajoihin sekä koulutusta sosiaali- ja terveyspalvelujen ominaispiirteisiin.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot