Nyhetsbrev på svenska

Närmat på fat förutsätter samarbete mellan offentlig matservering och närmatsproducenter

Presentationerna vid Forum för upphandling av offentlig matservering, som hölls den 18.5.2016 på Hyria i Hyvinge framhävde att diskussion och samarbete mellan offentlig matservering och producenter är en viktig förutsättning för att öka antalet lokala livsmedel i offentlig matservering. Dessutom önskades mod för nya arbetssätt och innovativa lösningar. Den nya upphandlingslagen kommer att syfta till enklare upphandlingsprocesser och mera konkurrensmöjligheter för små och lokala företag.

Över 50 deltagare från offentlig matservice, lärare, utvecklare, representanter för livsmedelsföretag och upphandlingssakkunniga samlades på plats. Därtill följde många evenemanget på distans.

Presentationerna (på finska)
Inspelningen av evenemanget

 

Ansvarsfullt budskap (Vastuullisuusviesti) avslutar på Knehtilä Gård i Hyvinge på 8.9.2016

Som fortsättning av temat Ansvarsfulla upphandlingar förs budskapet i år från Varkaus till Hyvinge den 6 -8.9.2016.  Syftet är att ge information om den nya upphandlingslagen och främja diskussionen om möjligheter att öka användningen av närmat och ekologisk mat i den offentliga matserveringen. Beslutsfattare för offentliga upphandlingar, kommunala beslutsfattare, närmatsproducenter och organiska producenter, representanter för matservering samt medier är inbjudna att delta i budskapet och dess evenemang.  Läs mer

MTK och SLC för en kampanj för finländsk mat i offentliga upphandlingar 

SLC inleder under våren 2016 en kampanj för finländsk mat i offentliga upphandlingar och uppmanar även producentförbunden och lokalavdelningarna att aktivera sig i kampanjen. SLC deltar även i den av MTK lanserade upphandlingskampanjen på de orter där båda organisationerna har verksamhet samt på det nationella planet. Läs mer.

Sammanträffande mellan närmatsproducenter och professionella kök i Östnyland den 13.6.2016

Sammanträffandet ordnas i Kulturhuset Grand i Borgå kl. 9-14 av PremiumVisit rf, som är ett nätverk för turistföretag i Östnyland och syftar till att utveckla turismtjänster inom området.  Mer information och registrering: Ordförande Kari Hirvonen, gsm 040 539 6352, e-post kari.hirvonen@live.fi

Delikatessernas Finland ordnas igen den 18 – 20.8.2016 på Järnvägstorget i Helsingfors

Delikatessernas Finland samlar närmats- och ekoproducenter och företagare från olika delar av Finland. Den nyländska avdelningen samordnas igen av vårt projekt. Syftet är att presentera nyländsk närmatsproduktion och nyländska närmatsproducentergenom attraktivt och mångsidigt utbud. Mer information och eventuellt deltagagande:  Ritva Jäättelä gsm 040 832 9400, e-post ritva.jaattela@laurea.fi

 

18.8.2016 Nordisk matkultur och matfostran stärker nordisk branding i Helsingfors 

Under seminariet presenteras innovativa matupplevelsekoncept från Sverige, Danmark och Island. Därtill diskuteras barnens och de ungas matkultur och -identitet, främjande av skolbespisningen, matfostran i den finländska grundskolans undervisningsplaner, nya näringsrekommendationer för barnfamiljer, mångkulturella metoder inom matfostran samt aktuellt om matsvinn.  Läs mer

 

10.9.2016 Riksomfattande dag Köp på bondgården

 Dagen ger möjligheter för konsumenten och producenten att träffas på bondgården. Om ni är interesserad av att delta, se information och instruktioner på www.ostatilalta.fi som skall öppnas snart.  

10 - 13.10.2016 FM i mathantverk i Raseborg

Tävlingen som är öppen för alla nordiska deltagare går av stapeln på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs den 10 – 13 oktober 2016. Anmälningstiden är 25.5 – 26.8.2016. FM-tävlingen har delats upp i följande produktkategorier: mejeriprodukter, charkuteriprodukter, fiskprodukter, bageriprodukter, bär- och fruktprodukter, grönsaks- och svampprodukter, kalla krydd- och matsåser, fermenterade drycker, snacks och innovativa mathantverksprodukter. Välkomna med och tävla eller delta i intressanta seminarier under tiden 11-13.10.2016. Läs mer.

Nya direktförsäljningsanvisningar

Bekanta er med direktförsäljningsanvisningar för småskalig verksamhet med låg risk där det inte krävs anmälan som inte kräver anmälan om livsmedelslokal. Läs mer.

SOME - hot eller möjlighet?

Svara på ProAgrias undersökning före 10.6.2016

#lähelläsua (näradig) kampanj på Instagram 30.5 - 26.6.2016 är riktad till de unga och lyfter fram närmaten.

#lähelläsua kampanj på Instagram ger information om närmat via sociala medier åt de unga samt engagerar dem att dela med sig matrelaterade bilder, erfarenheter och känslor. Kampanjen är riktad till 13-19-åriga ungdomar. Den genomförs i början av skolornas sommarlov, under tiden 30.5 - 26.6.2016. Info om kampanjen finns på kampanjens www -sida, som finns på adressen http://www.aitojamakuja.fi/blogi/?p=1658

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot