Opinnot HyvinvointiTV:ssä

HyvinvointiTV:ssä opiskelija voi suorittaa opintojaan joko opintojaksoon liittyen tai vapaasti valittavina opintopisteinä. Opintojaksosta riippuen toteutustapa vaihtelee hieman, mutta perusajatuksena on tehdä yksi tai useampi lähetys, jonka aihe liittyy opintojakson sisältöön. Vapaasti valittavina opintoina toteutettavissa pisteissä lähetysten aiheet ovat vapaampia, mutta oma ammatillinen kehittyminen on silti tärkeää.

>>> Uusimmat ohjelmatoiveet

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot