Opinnäytetyö HyvinvointiTV:hen liittyen

HyvinvointiTV:ssä opiskelija voi tehdä myös opinnäytetyönsä koulutusalasta riippumatta. Vuosien saatossa HyvinvointiTV:ssä on tehty paljon opinnäytetöistä eri aiheista ja eri toteutustavoilla. Tutkimus- ja kehitystyö on kuitenkin alati jatkuvaa, ja siksi juuri sinun opinnäytetyösi on tärkeä uuden tiedon ja HyvinvointiTV:n kehittämisen kannalta.

Opinnäytetyö ideoita

 • Miten HTV on vaikuttanut asiakkaiden terveyskäyttäytymiseen?
 • Ohjelmasarjat, esim. hoitotyön, sosiaalialan tai fysioterapian opiskelijat
  • esim. ruokavalio, muisti, mielenterveys, liikunta jne jne
  • ohjelmasarjan aikana asiakkaat noudattaneet aiheeseen liittyvää linjaa
  • tulokset (virtuaalipalvelun vaikuttavuus)
 • Kysely HTV:n merkityksestä asiakkaiden henkiselle hyvinvoinnille
 • ePalvelujen kehittäminen
  • esim. eHyvinvointitori, eKaraoke, eSeurakunta.. eMitäVain!
 • Lähetysaiheiden tutkimista ja arviointia ohjelmapohjien perusteella (mitä on ollut paljon, mitä puuttuu jne) --> Ohjelmatuotannon kehittäminen
 • Katsaus tehtyihin opinnäytetöihin HTV:stä
 • Kysely HTV:n ohjelmatuotannossa mukana olleiden opiskelijoiden HTV-näkemyksistä, ajatuksista, ideoista
 • LbD:n toimivuus HyvinvointiTV:n oppimisympäristössä
 • Maratoonilähetyspäivien (ent. WDC-lähetyspäivien) ”konseptointi” ja onnistuneisuuskysely (asiakkaat, yhteistyökumppanit, työntekijät, opiskelijat..)
 • Erilaisten kolmannen sektorin toimijoiden ja yrityskumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön laadun tutkiminen ja kehittäminen
 • Arviointia
  • Asiakasnäkökulmasta
  • Asiantuntijanäkökulmasta
  • Työntekijänäkökulmasta
  • Opiskelijanäkökulmasta

Tai aivan joku muu, juuri sinua kiinnostava aihe ja näkökulma!

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot