Opiskelijalle

Opiskelija voi osallistua HyvinvointiTV:n toimintaan monella tavalla: osana opintojaksoa, vapaasti valittavina opintoina, projektin kautta, opinnäytetyön tekijänä tai harjoittelijana.

HyvinvointiTV tarjoaa arvokkaan ja interaktiivisen oppimisympäristön, jossa opiskelija pääsee kehittämään vuorovaikutus- ja ohjaamistaitojaan sekä ammatillista osaamistaan. Opiskelijoilla on asiantuntijoiden lisäksi merkittävä rooli ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelijalla on mahdollisuus päästä kehittämään uutta tulevaisuuden teknologiaa ja palveluita yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

HyvinvointiTV:ssä opiskelija voi tuottaa ohjelmatuotantoa eli suunnitella ja toteuttaa erilaisia lähetyksiä monenlaisista aiheista. Tietovisat, musiikkiohjelmat, nojatuolimatkat, tuolijumpat, henkilökuvaukset, keskusteluhetket, terveysneuvonnat, muistelutuokiot, lehtikatsaukset… Lisäksi opiskelija voi toteuttaa erilaisia projekteja HyvinvointiTV:ssä, kuten esimerkiksi markkinointikiertue, asiakaskysely tai pienehköjä tutkimuksia.

HyvinvointiTV:ssä voi suorittaa myös harjoittelun, jolloin toiminnasta ja ohjelmakoordinaattorin työstä saa laajemman kuvan. Opinnäytetöitä HyvinvointiTV:stä on tehty myös todella kattava määrä, mutta aiheita eli tutkimus- ja kehittämiskohteita löytyy edelleen.

Opiskelijoiden kommentteja HyvinvointiTV:stä oppimisympäristönä:

  • Tavoitteenani oli tulla varmemmaksi ja rohkeammaksi esiintyjäksi HyvinvointiTV:ssä. Olen luonteeltani muutenkin ujo, joten tämä on oikein hyvää harjoitusta ja hyvä tapa saada lisää sosiaalista varmuutta.
  • Olen oppinut uusia asioita, kun olen etsinyt tieto lähetyksiä varten ja opin myös huomioimaan katsojia eritavalla. Pystyin mielestäni jo esiintymään melko rennosti, olemaan oma itseni ja kantamaan vastuun lähetyksen sujumisesta.
  • Ymmärrän nyt, miten interaktiivisesti voi olla läsnä ikäihmisten parissa ja miten tärkeää on esimerkiksi juuri välittää tietoa heille interaktiivisesti, sillä aina ei voi olla konkreettisesti läsnä heidän kanssaan.
  • Tämä kokemus on vain vahvistanut kiinnostustani vanhustyötä kohtaan ja antanut varmuutta ammatilliseen toimintaani.
  • Uskomme, että sairaanhoitajan ammatti-identiteettimme sai vahvistusta tämän projektin kautta ja saimme lisävalmiuksia asiakkaiden ja potilaiden kanssa toimimiseen hoitotieteen asiantuntijoina. Saamme olla ylpeitä, että valmistumme juuri Laureasta sairaanhoitajiksi; osaamisemme on päässyt kehittymään viimeisimpien teknologisten innovaatioiden ympäröimänä, loistavien käytännön harjoittelumahdollisuuksien kautta.
  • Koen saaneeni itsevarmuutta asiakastilanteisiin HyvinvointiTV–kokemuksieni ansiosta.
  • HyvinvointiTV-hanke oli itselleni positiivinen kokemus. En ollut aikaisemmin kuvitellutkaan voivani tehdä tulevaisuudessa töitä vanhusten kanssa, mutta nyt en pidä sitä välttämättä poissuljettuna vaihtoehtona. Hanke herätti myös kiinnostuksen teknologian hyödyntämiseen sosiaalialan työssä.

 

 

Harjoitteluthttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=238HarjoittelutLue lisää!<a href="/hankkeet/hyvinvointitv/opiskelijalle/harjoittelut"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">harjoittelut</a>
Opinnothttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=239OpinnotLue lisää!<a href="/hankkeet/hyvinvointitv/opiskelijalle/opinnot"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">opinnot</a>
Opinnäytetyöthttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=240OpinnäytetyötLue lisää!<a href="/hankkeet/hyvinvointitv/opiskelijalle/opinnaytetyot"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">opinnaytetyot</a>
Projektit ja hankkeethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=241Projektit ja hankkeetLue lisää!<a href="/hankkeet/hyvinvointitv/opiskelijalle/projektit-ja-hankkeet"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">projektit-ja-harjoittelut</a>

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot