Ikääntyneet

HyvinvointiTV:n vuorovaikutteisia ohjelmalähetyksiä tuotetaan asiakkaiden koteihin ja palvelutalojen ryhmätoimintoihin. Lähetysten avulla pyritään tukemaan ikääntyneiden kotona selviytymistä sekä edistämään ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia.

Ikääntyneiden ohjelmantuotannon informatiiviset lähetykset sisältävät esimerkiksi tietoa ja ohjeita terveyden edistämisestä ja sairauksien kotihoidosta, arkitiedon jakamista, tiedottamista palveluista, etuisuuksista ja erilaisista tapahtumista sekä neuvoja laki- ym. asioissa. Toiminnalliset ohjelmalähetykset pitävät sisällään toiminnallisia tuokioita, kuten ohjattuja tuolijumppia, tuolitanssia, visailuja ja erilaisia peliohjelmia.

Case: HyvinvointiTV yksin kotona asuvan tukena

Ikääntynyt asiakas on syrjäseudulla yksin asuva ikääntynyt. Asiakkaan puoliso on kuollut muutama vuosi sitten, ja työelämässä olevat lapset asuvat kaukana. Asiakkaan toimintakyky on viime aikoina heikentynyt ja etenkin talvisaikaan hänen liikkumisensa ulkona on vähäistä suuren kaatumisriskin vuoksi.

Asiakkaan luona käy siivooja kerran viikossa, mutta kauppa-asiat hän hoitaa itse. Asiakas on mieleltään virkeä, hän lukee mielellään ja ristisanatehtävät pitävät mielen vireänä. Mielen vireänä pitävät myös HyvinvointiTV:n ohjelmat, joihin asiakas osallistuu päivittäin.

Asiakkaan mukaan parasta HyvinvointiTV:ssä on rupattelu toisten asiakkaiden kanssa ja heiltä saamansa vertaistuki sekä tietysti opiskelijoiden pitämät aiheiltaan vaihtelevat lähetykset.

Tuolijumppaan hän pyrkii osallistumaan kuntonsa mukaan, jotta toimintakyky pysyisi samalla tasolla jatkossakin. Erilaiset muistia virkistävät tietovisat ja keskusteluhetket tuovat mukavaa vaihtelua ja asiaohjelmista hän saa kattavasti tietoa eri aiheista.

Asiakas kokee, että HyvinvointiTV:n avulla hänen mielialansa on korkeammalla, kuntonsa parempi ja ennen kaikkea sosiaalinen verkostonsa laajempi. Päivät kuluvat rattoisasti ohjelmiin osallistuessa ja muiden asiakkaiden kanssa jutellessa.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot