Yritys- ja rahoitusoikeus


Yhtiöoikeudellinen lainsäädäntö sisältää yksityistä ja julkista osakeyhtiötä, asunto-osakeyhtiötä, asumisoikeusyhdistystä, osuuskuntaa, avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, yhdistystä ja säätiötä koskevat yleiset säännökset.

Yhteisölakien säännökset koskevat yhteisön perustamista sekä yhteisön osakkaiden tai jäsenten ja johtoelimen jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia. Yhteisölaeissa säädetään myös yhteisön päätöksenteosta, johtamisesta ja edustamisesta sekä yhteisön osakkaan, jäsenen, johtoon kuuluvan ja tilintarkastajan vastuusta. Yhteisön tilinpäätöksestä ja muusta taloudellisesta informaatiosta säädetään kirjanpito-, arvopaperi-, elinkeino- ja tilintarkastuslainsäädännössä. Yhteisön rekisteröinnistä säädetään kaupparekisterilaissa.

Rahoitusoikeuden osalta tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää rahoitusmarkkinoiden oikeudellisen sääntelyn merkityksen, yrityksien perusrahoitusmuodot ja tutustuu niihin liittyvään dokumentaatioon. Opiskelija osaa varautua rahoitusmarkkinoiden juridisiin riskeihin. Opiskelija tuntee yrityksen rahoitukseen, sijoituspalvelusopimuksiin ja niiden markkinointiin sekä arvopaperinvälittäjän huolellisuus-, tiedonanto- ja selonottovelvollisuuteen liittyvän keskeisen sääntelyn.

Suoritus


Opintojakson voi suorittaa lähiopetuksessa sekä tentin suorittamista joko Laurean toimipisteessä taikka netissä.

Optima

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot