Sopimus- ja velvoiteoikeus


Sopimusoikeus on yksityisoikeuteen kuuluva oikeustieteen ala, jossa käsitellään henkilöoikeuden yleisiä perusteita, yleistä sopimusoikeutta sekä erityisiä sopimustyyppejä kuten irtaimen kauppaa ja kansainvälistä kauppaa.  Oikeudenalan keskeisimpiä aihepiirejä ovat mm. sopimusten tekeminen, sopimusten sitovuuden edellytykset, sopimusrikkomusten seuraamukset, sopimusten voimassaolo, tulkinta ja pätemättömyys. Myös vakiosopimuksia ja irtaimen kauppaa käsitellään oikeudenalan keskeisimpinä osa-alueina.

Sopimusoikeuden oppiaineen tarkoituksena on muodostaa opiskelijalle systemaattinen kuva sopimusoikeudellisesta sääntelystä, sopimusoikeuden yleisistä opeista ja sopimusten merkityksestä. Oppiaineen tavoitteena on määritellä opiskelijalle keskeiset sopimusoikeudelliset käsitteet ja teoriat sekä hahmottaa sopimusoikeuden järjestelmä. Lisäksi opintojakson tarkoituksena on harjoittaa opiskelijaa tunnistamaan ja arviomaan sopimusoikeudellisia ongelmia sekä ratkaisemaan ja argumentoimaan yksinkertaisia oikeustapauksia.

Opintojakson sisältö

Aikataulut etenevät seuraavan suunnitelman mukaan:

- Velvoiteoikeuden perusteet ja sopimuksen syntyminen
- Pätemättömyysoppi
- Edustaminen
- Sopimuksen tulkinta
- Vahingonkorvaus (sopimuksen ulkoinen korvausvastuu) ja sopimusrikkomuksen seuraukset vko 42

Suoritus


Opintojakson voi suorittaa virtuaalisesti Optiman työtilassa. Virtuaalinen suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen tehtävien suorittamisen kautta sekä tentin suorittamista joko Laurean toimipisteessä taikka netissä.

Optima

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot