Työoikeus

Mitä on työoikeus?

Työlainsäädäntö jakaantuu kahteen:

A) työnantajan ja työntekijän välistä oikeussuhdetta eli työsuhdetta sääntelevät normit, nk. individuaalinen työoikeus: työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki

B) kollektiivinen työoikeus työehtosopimuslaki ja laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Työsuhteen molemmilla osapuolilla on omia velvollisuuksiaan

Opintojaksolla perehdytään työsuhteen perustamisen ja päättämisen lisäksi työsuhteen osapuolten velvollisuuksiin ja oikeuksiin.

A) Työnantajan velvollisuudet

 • Yleisvelvoite työnteon edellytysten osalta
 • Työturvallisuus
 • Syrjinnän kielto
 • Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu
 • Yhdenvertaisuuden edistäminen

B) Työntekijän velvollisuudet

 • Yleisvelvoite työnteon osalta
 • Lojaliteetti työnantajaa kohden
 • Työturvallisuus
 • Velvollisuus välttää kilpailevaa toimintaa


Opintojakson sisältö

Tervetuloa opiskelemaan työoikeutta!

Opintojaksolla perehdytään työoikeuden keskeisiin säädöksiin ja käsitteisiin sekä käydään läpi työelämän normistoa erityisesti työ- ja virkasuhteeseen, työturvallisuuteen sekä yleisiin työehtosopimuksiin liittyen.

Jaksolla käydään läpi mm:

 • Työsopimuslaki käytännössä
 • Työsuhteen keskeiset ehdot & pelisäännöt
 • Työehtosopimukset & yleissitovuus
 • Työturvallisuus
 • Yhteistoiminta työpaikoilla ja siihen liittyvä sääntely

Hyväksyttävän suorituksen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä oppimistehtävien ja tentin suorittaminen.


Optima

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot