​Sosiaali- ja terveysala​

Vuodesta 2016 alkaen Laurean sosionomiopiskelijalle on tarjolla ns. oikeussosionomin opintopolku, eli 30 opintopisteen täydentävä moduuli, jossa opiskelija voi syventyä sosiaalioikeuteen. Moduuliin kuuluu mm. lastensuojeluun, asiakirjajulkisuuteen ja sosiaalioikeuteen liittyviä opintoja.

Oikeussosionomin opinnot ovat vastaavalla tavalla sosionomin tutkintoon kuuluvia täydentäviä opintoja, jotka muodostavat sosionomiopiskelijalle tarkoitetun juridisen kokonaisuuden.  Oikeussosionomi ei kuitenkaan ole varsinainen tutkintonimike, vaan oikeudellisen moduulin suorittanut opiskelija valmistuu sosionomiksi (AMK).

Oikeussosionomin opintoihin kuuluvat opinnot ovat täydentäviä, josta syystä myös muut kuin oikeudellisella polulla opiskelevat sosionomiopiskelijat voivat valita juridiikan opintoja yksittäisinä täydentävinä opintojaksoina.

Myös terveysalan opiskelija voi täydentävinä opintoina opiskella juridiikan opintoja. Terveyspuolen juridiikan opinnoissa keskitytään erityisesti potilaan oikeuksiin ja asiakirjajulkisuuteen.


 

 

 Tiedotteet

 

 

Minun Laureani: Tiina Hörkköhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Minun-Laureani-Tiina-Hörkkö.aspx2017-05-11T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/tiina_hörkkö_tiedote.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Minun Laureani: Tiina Hörkkö

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot