Rikosoikeus

Rikosoikeus on osa julkisoikeutta, joka sisältää rikoksia, rangaistuksia ja muita rikoksen seuraamuksia koskevat oikeusnormit. Opintojaksolla käsitellään rikosoikeuden yleisiä oppeja ja perehdytään rangaistusvastuuta koskevien oikeusnormien tulkintaan ja soveltamiseen käytännön oikeustapauksien kautta.

Rikosoikeus jakaantuu kahteen: rikosoikeuden yleinen oppi ja rikosoikeuden erityinen oppi. Yleiseen oppiin kuuluvat rikosvastuun yleiset edellytykset ja vastuunvapautusperusteet sekä rikosoikeudelliset seuraamukset ja niiden täytäntöönpano. Rikosoikeuden erityinen osa koostuu taasen eri rikoslajeista eli rikostunnusmerkistöistä, jotka on jaoetltu rikoslaissa lajin mukaan ja joita käydään opintojaksolla läpi oikeustapausten kautta.

Rikosoikeuden opinnot järjestetään yhdessä prosessioikeuden opintojen kanssa. Opinnot muodostavat rikos- ja prosessioikeuden kokonaisuuden, yhteensä 10 op.

Opintojakson sisältö

Opintojakson tavoitteena on sisäistää rikos- ja prosessioikeuden keskeiset käsitteet sekä rangaistavien tekojen ja seuraamusjärjestelmän lähtökohdat. Tarkoituksen on perehdyttää opiskelija rikos- ja prosessioikeuteen siten, että opiskelija osaa toimia oikeudellisen alan avustavissa tehtävissä mm. oikeudellisessa harjoittelupaikassa.

Huom! Opintojakso on tästä syystä pakollinen ennen oikeudellista harjoittelua oikeushallinnon toimielimissä.


Opintojakson aikana käydään myös tutustumassa oikeushallinnon toimielimiin, erityisesti tuomioistuinten toimintaan. Käynnit järjestetään pääsääntöisesti Hyvinkään tai Helsingin käräjäoikeudessa. Opiskelijat voivat myös itsenäisesti osallistua riita- ja rikosasioiden istuntoihin ja seurata tuomareita ja asianajajia työssään.

Opintojakso on jaettu kahteen osaan: rikosoikeus ja prosessioikeus
Optima


 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot