Prosessioikeus

Prosessioikeudessa on kysymys oikeudellisesta ongelmanratkaisusta. Oikeudelliset ongelmat jakatuvat pääasiassa rikos- ja riita-asioihin, jolloin riita-asioissa puhutaan pääsääntöisesti riidanratkaisusta tuomioistuimissa.

Rikosasioissa oikeusprosessiin kuuluu esitutkinta, syyttäjän syyteharkinta, oikeudenkäynti rikosasioissa sekä pakkokeinot, kuten vangitseminen. Riidanratkaisuun kuuluvat oikeudenkäynnin lisäksi vaihtoehtoinen riidanratkaisu (mm. välimiesmenettely tai tuomioistuinsovittelu) ja insolvenssimenettely. Insolvenssi- eli maksukyvyttömyysoikeuden kohteena on velallisen asema ja velkavastuun toteuttaminen mm. lakisääteisen maksukyvyttömyysmenettely, kuten ulosotto, konkurssi, yrityksen saneeraus tai yksityishenkilön velkajärjestely.

Prosessioikeuden opinnot järjestetään yhdessä rikosoikeuden opintojen kanssa. Opinnot muodostavat rikos- ja prosessioikeuden kokonaisuuden, yhteensä 10 op.

    Opintojakson sisältö

Opintojakson tavoitteena on sisäistää rikos- ja prosessioikeuden keskeiset käsitteet sekä rangaistavien tekojen ja seuraamusjärjestelmän lähtökohdat. Tarkoituksen on perehdyttää opiskelija rikos- ja prosessioikeuteen siten, että opiskelija osaa toimia oikeudellisen alan avustavissa tehtävissä mm. oikeudellisessa harjoittelupaikassa. Huom! Opintojakso on tästä syystä pakollinen ennen oikeudellista harjoittelua oikeushallinnon toimielimissä.

Opintojakson aikana käydään myös tutustumassa oikeushallinnon toimielimiin, erityisesti tuomioistuinten toimintaan. Käynnit järjestetään pääsääntöisesti Hyvinkään tai Helsingin käräjäoikeudessa. Opiskelijat voivat myös itsenäisesti osallistua riita- ja rikosasioiden istuntoihin ja seurata tuomareita ja asianajajia työssään. 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot