Perhe- ja jäämistöoikeus

Perhe- ja jäämistöoikeus käsittää lähinnä perhesuhteiden sääntelyä lailla. Perheoikeus jakaantuu pääsääntöisesti lapsioikeuteen ja parisuhdeoikeuteen ja jäämistöoikeus taas jakaantuu lakimääräiseen perintöoikeuteen ja testamenttioikeuteen. Lapsioikeuden johtava periaate on lapsen etu, joka määrittelee lapsen ja vanhempien välistä suhdetta. Lapsen oikeudet ja vanhempien velvollisuudet lapseen nähden pyritään turvaamaan lailla.

Opintojakson opettajana toimii lakimies Marja Välilä (OTM). Opetustyön lisäksi Marja toimii asiamiehenä perhe- ja erityisesti lapsioikeuteen liittyvistä riita-asioissa sekä tuomioistuinkäsittelyissä että sovitteluissa.

 Perhe- ja jäämistöoikeuden sisältö

Lapsioikeus

 • Vanhemmuus
 • Adoptio
 • Lapsen huolto, asuminen ja tapaaminen
 • Lapsen elatus

Parisuhdeoikeus

 • Avioliitto ja parisuhteen rekisteröinti
 • Puolison elatus
 • Yhteiselämän lopettaminen
 • Avioero ja parisuhde

Lakimääräinen perintöoikeus

 • Perillisasema
 • Perunkirjoitus
 • Kuolinpesä
 • Lesken asema
 • Lakiosa
 • Perinnönjako

Testamenttioikeus

 • Testamentti oikeustoimena
 • Testamentin tulkinta
 • Testamenttikanteet


Opintojakson sisältö

Opintojakson aikana perhe- ja jäämistöoikeudellista sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeutta.

Opintojaksolla käsitellään muun muassa seuraavat asiat: 

 • Lapsen huolto, vanhemmuus (isyys, äitiys)
 • Avioliitto- ja parisuhdeoikeuden keskeiset kysymykset
 • Lapsioikeuden ja edunvalvonnan keskeiset kysymykset
 • Lakimääräinen perimys, pesänselvitys ja perinnönjako
 • Testamenttioikeus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää lapsen ja vanhemman oikeudet sekä perhe- ja jäämistöoikeudelliset perusperiaatteet ja lainalaisuudet ja osaa löytää oikeudellisia ratkaisuja myös tapauskohtaisesti perheoikeudelliseen riitatilanteeseen. Lisäksi opiskelija ymmärtää kuolinpesän osakkaiden sekä testaattorin oikeudet ja velvollisuudet ja eron ja kuoleman jälkeen tehtävän omaisuuden osituksen tai erottelun periaatteet.


Optima


 

 

​Opinnot

Opintojaksoon kuuluu lähiopetuksen lisäksi itsenäisiä oppimistehtäviä sekä opintojakson lopussa järjestettävä tentti.

Lähiopetus järjestetään syksyllä 2016 seuraavasti:

ma 26.9. klo 12-15

ma 3.10. klo 12-15

ma 10.10. klo 12-15

ma 17.10. klo 12-15

ti 18.10. klo 12-15

Tentti ti 25.10. klo 10-12


Opettajana perhe- ja lapsioikeuteen erikoistunut Marja Välilä (OTM).

Tervetuloa!

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot