Valtiosääntö- ja EU-oikeus

 Valtiosääntöoikeus on osa julkisoikeutta. Se on oikeudenala, joka tutkii oikeussääntöjen kokonaisuutta, jotka sääntelevät perusoikeuksia, ylimpien valtioelinten toimintaa ja niiden valitsemista sekä valtion aluetta ja kansalaisuutta. Opetuksessa keskitytään perus- ja ihmisoikeuksiin sekä ylimpien valtionelinten tehtäviin, toimivaltasuhteisiin, valintaan ja päätöksentekomenettelyihin.


Eurooppa- oikeudessa selvitetään Euroopan unionin oikeusjärjestyksen rakennetta, päätöksentekomekanismeja, sisältöjä sekä suhdetta kansalliseen oikeuteen. Lisäksi perehdytään Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja sen merkitykseen.

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot