​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tervetuloa opiskelijan eNormiaan!

eNormia kokoaa Laurean juridiikan oppiaineet saman katon alle. Oikeustradenomin opintojen lisäksi Laureassa voi opiskella juridiikkaa mm. yritysoikeuden ja lastensuojelun puolella. eNormiasta löydät tietoa näistä Laurean tarjoamista juridiikan opinnoista sekä jokaiselle opintojaksolle oman osion, josta saat myös oppiainekohtaista tietoa ja materiaaleja. Saat myös yhteyden opettajiin ja voit seurata tarjolla olevia harjoittelu- ja työpaikkoja.

Oikeudellisten aineiden opiskelu saattaa ensi alkuun vaikuttaa vaikealta ja oikeudellista ajattelua saattaa olla hankala hahmottaa. eNormian tavoite on madaltaa opiskelijan kynnystä osallistua oikeudellisen osaamisen opetukseen ja kasvattaa mielenkiintoa oikeudellisten aineiden opiskelua kohtaan.

Laurea siirtyy myös oikeudellisen osaamisen osalta osittain virtuaaliseen opetukseen. Seuraa eNormian kautta juridiikan opintojaksojen virtuaalisten opintojaksojen tarjontaa.

Tutustu tarkemmin kiinnostaviin aineisiin valitsemalla oppiaine alta!

Juridiikan opinnot tradenomille

Tradenomi voi opiskella oikeudellisia aineita joko osana liiketalouden opintojaan, esim. valitsemalla yritysoikeuden syventävän (valinnaisen) opintojakson, taikka valita laajempana kokonaisuutena oikeudellisen osaamisen opintopolun, joka tarjoaa ns. oikeustradenomin opintoja ja oikeudellista osaamista syvällisemmin.

Mikä on oikeustradenomi?

Oikeustradenomi tarkoittaa tradenomiopiskelijaa, joka valitsee täydentävinä opintoinaan oikeudellisen osaamisen opintopolun. Opintopolku koostuu yksityis- ja julkisoikeuden moduuleista, joista kerääntyy yhteensä 60 opintopisteen kokonaisuus. Opiskelija valmistuu liiketalouden tradenomiksi (AMK), vaikka juridiikan opintoihin syventyneestä opiskelijasta puhutaankin yleisesti oikeustradenomista. Oikeustradenomi ei kuitenkaan ole varsinainen tutkintonimike eivätkä opinnot vastaa esimerkiksi oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuvan oikeusnotaarin (ON) tutkintoa.

Miten oikeudellisen osaamisen opintoja suoritetaan ammattikorkeakoulussa?

Jotta opiskelija voi siirtyä tradenomiopinnoissaan oikeudellisen osaamisen opintopolulle, edellytyksenä on Oikeudellisen osaamisen (5 op) opintojakson suorittaminen. Opintojakso on osa tradenomiopiskelijan ydinosaamisopintoja ja siten pakollinen myös niille, jotka eivät siirry juridiikan opintoihin.

Oikeudellisen osaamisen opintopolun opinnot

A) Julkisoikeuden moduuli (30 op)

  • Hallinto- ja kunnallisoikeus (5 op)
  • Valtiosääntö- ja EU-oikeus (10 op)
  • Rikos - ja prosessioikeus (10 op)
  • Svenska for juridisk expertis (5 op)

B) Yksityisoikeuden moduuli (30 op)

  • Insolvenssioikeus (5 op)
  • Perhe- ja jäämistöoikeus (5 op)
  • Sopimus- ja velvoiteoikeus (5 op)
  • Työoikeus (5 op)
  • Yhtiö - ja rahoitusoikeus (5 op)
  • Oikeus tutkimuskohteena (5 op)

Myös muut opiskelijat voivat suorittaa oikeudellisen osaamisen opintoja yksittäisinä täydentävinä opintojaksoina, mikäli opintojaksolle vain mukaan mahtuu. Esimerkiksi työ- tai yritysoikeuden opinnot voivat olla hyödyllisiä tulevalle yrittäjälle.

Oikeudellisella opintopolulla opiskelija suorittaa myös nk. oikeudellisen harjoittelun oikeushallinnossa tai yksityisellä sektorilla sekä tekee opinnäytetyön oikeudellisesta aiheesta. Opinnäytetyön ohjaajana toimii tällöin juristikoulutuksen saanut lehtori.

Muita kuin oikeudellisen osaamisen opintopolkuun liittyviä juridiikan opintoja tarjotaan myös muissa tradenomiopinnoissa, esimerkiksi Leppävaaran kampuksella on tarjolla yritysoikeuteen perehtyviä opintoja.

Juridiikan opinnot sosionomille

Mikä on oikeussosionomi?

Alkaen 2016 sosionomiopiskelijalle on tarjolla ns. oikeussosionomin opintopolku, eli 30 opintopisteen täydentävä moduuli, jossa opiskelija voi syventyä sosiaalioikeuteen. Moduuliin kuuluu mm. lastensuojeluun, asiakirjajulkisuuteen ja sosiaalioikeuteen liittyviä opintoja.

Oikeussosionomin opinnot ovat vastaavalla tavalla sosionomin tutkintoon kuuluvia täydentäviä opintoja, jotka muodostavat sosionomiopiskelijalle tarkoitetun juridisen kokonaisuuden.  Oikeussosionomi ei kuitenkaan ole varsinainen tutkintonimike, vaan oikeudellisen moduulin suorittanut opiskelija valmistuu sosionomiksi (AMK).

Oikeussosionomin opintoihin kuuluvat opinnot ovat täydentäviä, josta syystä myös muut kuin oikeudellisella polulla opiskelevat sosionomiopiskelijat voivat valita juridiikan opintoja yksittäisinä täydentävinä opintojaksoina.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijat, joilla on soveltuva AMK-tutkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus, voivat suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon. YAMK-opinnot voivat myös keskittyä oikeudelliseen osaamiseen, jolloin opinnäytetyön aihe liittyy juridiikkaan ja ohjaajana toimii oikeudellisen tohtorikoulutuksen saanut lehtori/yliopettaja.


 


 

 

 

Oikeudellinen osaaminenhttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=348<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/eNormia/eNormia-oikeudellinen-osaaminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oikeudellinen osaaminenTutustu oikeudellisen osaamisen opintojaksoon<a href="/hankkeet/enormia/opiskelijalle/oikeudellinen-osaaminen"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">oikeudellinen-osaaminen</a>
Oikeus tutkimuskohteenahttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=347<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/eNormia/eNormia-oikeustutkimus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oikeus tutkimuskohteenaMitä oikeus on tutkimuskohteena?<a href="/hankkeet/enormia/opiskelijalle/oikeus-tutkimuskohteena"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Oikeus tutkimuskohteena</a>
Sosiaali- ja terveysalahttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=350<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/eNormia/eNormia-sosiaali-ja-terveys.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sosiaali- ja terveysalaJuridiikkaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille<a href="/hankkeet/enormia/opiskelijalle/sosiaali-ja-terveysala">sosiaali-ja-terveysala</a>
Perhe- ja jäämistöoikeushttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=342<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/eNormia/eNormia-perhe-ja¦êa¦êmisto¦ê.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Perhe- ja jäämistöoikeusPerhe- ja jäämistöoikeutta opiskelijalle<a href="/hankkeet/enormia/opiskelijalle/perhe-ja-jaamistooikeus"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">perhe-ja-jaamistooikeus</a>
Velvoiteoikeushttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=345<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/eNormia/eNormia-velvoiteoikeus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />VelvoiteoikeusVelvoiteoikeus on sopimus- ja vahingonkorvausoikeutta<a href="/hankkeet/enormia/opiskelijalle/velvoiteoikeus"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Velvoiteoikeus</a>
Yritysoikeushttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=341<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/eNormia/eNormia-yritysoikeus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />YritysoikeusMitä yritysoikeuteen kuuluu?<a href="/hankkeet/enormia/opiskelijalle/yritysoikeus"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yritysoikeus</a>
Rikosoikeushttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=343<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/eNormia/eNormia-rikosoikeus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />RikosoikeusRikosten ja rangaistusten tutkimusta<a href="/hankkeet/enormia/opiskelijalle/rikosoikeus"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">rikosoikeus</a>
Prosessioikeushttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=349<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/eNormia/eNormia-prosessioikeus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ProsessioikeusRikos-, riita- ja hakemusasioiden käsittely<a href="/hankkeet/enormia/opiskelijalle/prosessioikeus"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">prosessioikeus</a>
Valtiosääntö- ja EU-oikeushttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=339<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/eNormia/eNormia-valtiosääntö.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Valtiosääntö- ja EU-oikeusTutustu valtiosääntö- ja EU-oikeuteen<a href="/hankkeet/enormia/opiskelijalle/eu-oikeus"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">EU-oikeus</a>
Insolvenssioikeushttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=358<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/eNormia/eNormia-insolvennsioikeus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />InsolvenssioikeusInsolvenssioikeus<a href="https://www.laurea.fi/hankkeet/enormia/opiskelijalle/insolvenssioikeus"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">insolvenssioikeus</a>
Hallinto- ja kunnallisoikeushttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=359<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/eNormia/eNormia-hallinto-ja-kunnallisoikeus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hallinto- ja kunnallisoikeusHallinto- ja kunnallisoikeus<a href="https://www.laurea.fi/hankkeet/enormia/opiskelijalle/hallinto-ja-kunnallisoikeus"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">hallinto-ja-kunnallisoikeus</a>
Työoikeushttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=344<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/eNormia/eNormia-tyo¦êoikeus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TyöoikeusMitä työ- ja virkamiesoikeuteen kuuluu?<a href="/hankkeet/enormia/opiskelijalle/tyooikeus"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Työoikeus</a>
Harjoittelu ja työelämähttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=353<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/eNormia/eNormia-harjoittelu.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Harjoittelu ja työelämäTutustu harjoittelupaikkoihin ja oikeudellisen alan työelämään<a href="/hankkeet/enormia/opiskelijalle/harjoittelu">harjoittelu</a>

 Videot

 

 

Oikeudellinen osaaminen: opiskelijoiden haastattelu 1https://www.laurea.fi/update/Lists/Videotembed/DispForm.aspx?ID=7<iframe width="100%" height="100%" src="https://www.youtube.com/embed/f2WuNiR6bMw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Oikeudellinen osaaminen: opiskelijoiden haastattelu 1Mitä oikeudellinen osaaminen on?
Oikeudellinen osaaminen - opiskelijoiden haastattelu 2https://www.laurea.fi/update/Lists/Videotembed/DispForm.aspx?ID=8<iframe width="100%" height="100%" src="https://www.youtube.com/embed/oDmuFJI5Qmw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Oikeudellinen osaaminen - opiskelijoiden haastattelu 2Oikeudellinen osaaminen Laureassa

 Blogit