Markkinointistrategian kehittäminen, case Tinnoff Oy

Projekti oli Tinnoff Oy:n toimeksianto ja sen toteutti kolme Tikkurilan Laurean liiketalouden P2P- ohjelman opiskelijaa. Tavoitteena oli avustaa toimeksiantajayritystä hankkimalla tietoa stressin ja unettomuuden hoitoon liittyvän uuden tuotteen markkinointistrategiaa varten. Teoriaperusta luotiin perehtymällä strategiseen markkinointiin liittyvään kirjallisuuteen, minkä jälkeen projektitiimi selvitti eri stressinhoitotapoja, niiden tuottamia mielikuvia ja alan kilpailutilannetta.
 
Selvitystyön seurauksena projektin fokusta siirrettiin stressin hoidosta unettomuuden hoitoon. Kilpailijoiden ja mahdollisten markkinointi- ja jakelukanavien selvittämistä jatkettiin tästä näkökulmasta.  Projektin yhteydessä nousi esille myös unettomuus kansantaloudellisena ongelmana ja sen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset yrityksille. Tämän vuoksi tiimi tiedusteli muutaman suomalaisen ison työnantajayrityksen näkemystä asiaan työhyvinvointiin liittyvänä kysymyksenä.
 
Kolme kuukautta kestäneen projektin päätteeksi opiskelijatiimi esitteli johtopäätöksensä ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi toimeksiantajalle sekä suullisesti että kirjallisesti joulukuussa 2012.
 
P2P-tiimi: Miika Kastarinen, Annika Suominen, Tommi Ruotsalainen

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot