Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus POKE tähtää tulevaisuuteen

 
POKE toiminnassa oppilaitosten päihde- ja mielenterveystyön perusopetuksen kursseja tai niiden osia toteutetaan aidossa työelämäympäristössä kolmen organisaation yhteistyönä. Oppilaitokset vastaavat opetuksesta ja hoitolaitos tarjoaa oppimista tukevan ympäristön. Tällöin sosiaali- ja terveysalan opintoja voidaan tuoda moniammatilliseen työelämäympäristöön, jossa esim. sosionomi-, sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijat voivat toimia yhdessä jo opiskeluvaiheessa. Samalla päihde- ja mielenterveystyön teoreettisia viitekehyksiä voidaan avata käytännön asiakastyön näkökulmasta ja integroida työssä oppimista teoriaopetukseen. Toiminnan tavoitteena on kehittää päihdealan koulutusta sekä varmistaa alan osaamista ja kehittämisresursseja myös tulevaisuudessa. Samalla kehitetään myös koko päihde- ja mielenterveystyötä ja sen toimintamalleja. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on luoda toimiva ja monistettava Living Lab -ympäristö yhdessä yritysten, kuntien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Living Lab on toimintaympäristö, jossa hyvinvointiteknologian innovaatioita kehitetään ja testataan käyttäjän aidossa arjen toimintaympäristössä. Samalla työntekijät saavat osaamista teknologian hyödyntämisessä.

 

POKE toimijat

Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus POKE on Laurea ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksikön, Seurakuntaopiston ja Järvenpään sosiaalisairaalan yhdessä innovoima ja perustama toimintamalli. Hyvinvointiteknologiaulottuvuuden myötä se on osa Laurean ja Vantaan Innovaatioinsituutin hallinoimaa CIDe Cluster -verkostostoa.

 

CIDe Cluster -verkosto

CIDe Cluster –yhteistyön tavoitteena on edistää hyvinvointiteknologian sovellusten käyttöönottoa sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksikön ja Vantaan Innovaatioinstituutin hallinnoiman CIDe Cluster -verkoston jäseninä on mm. joukko hyvinvointiteknologiayrityksiä. POKE toiminnassa yritykset saavat mahdollisuuden kehittää ja esitellä tuotteitaan aidossa käyttäjäympäristössä. Opiskelijat sekä hoitotyöntekijät puolestaan pääsevät kehittämään osaamistaan hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä, jolloin näitä voidaan tehokkaammin integroida osaksi päihde- ja mielenterveyspalveluita.

 

Uudenmaan liiton rahoitus

Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus POKE sai rahoitusta Uudenmaan liiton MAKERA-ohjelmasta ajalle 1.9.2013-31.8.2015. Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva hyvinvointiteknologian Living Lab -ympäristö yhdessä alan yritysten, kuntien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien (esimerkiksi potilaiden omaiset ja kolmannen sektorin organisaatiot) kanssa.

 

Lisätietoja

 

Teemu Rantanen

Projektipäällikkö

teemu.rantanen (at) laurea.fi

 

Antti Weckroth

Kehittämispäällikkö

Järvenpään sosiaalisairaala

antti.weckroth (at) a-klinikka.fi

 

Taina Kokko

Projektipäällikkö

CIDe Cluster Finland
taina.kokko (at) laurea.fi

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot