HankkeetToimiva sairaala Living Lab edistää laadukasta ja innovatiivista hoitoa

 
Living Labin toiminta-ajatuksena on teknologiaa hyödyntämällä tehostaa ja kehittää potilaiden hoitoa, työprosessien laatua ja työntekijöiden osaamista sekä Sairaalapalveluiden tuottavuutta. Asiakkaan hyvinvointi ja elämän laatu on toiminnan keskiössä. Living Lab tarjoaa ympäristön, jossa eri asiantuntijat ja käyttäjät kohtaavat ja jossa yhteisen TKI-prosessin myötä syntyy uutta osaamista ja uusia tuotteita. Toimiva sairaala Living Lab mahdollistaa uusien, käyttäjäystävällisten innovaatioiden kehittämisen ja käyttöönoton sekä edistää samalla yritysten kasvumahdollisuuksia.
 
Toimiva sairaala-hankkeen kehitysympäristö soveltuu hyvin kansallisen innovaatiostrategian (2011–2015) korostamaan toimintamalliin. Strategia korostaa avointa innovaatioympäristöä ja käyttäjälähtöistä kehittämistä, jolla tarkoitetaan tavoitteellista ja pitkäjänteistä yritysten, organisaatioiden, käyttäjien ja kehittäjien keskinäistä kehittämisyhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on tarjota käyttäjille entistä parempia tuotteita ja palveluita vahvistaen samalla yritysten kilpailukykyä.
 

Toimiva sairaala Living Labin tavoitteet

 • Kehittää laadukasta hoitoa ja hoitotyön osaamista ja edesauttaa asiakkaan elämän laatua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
 • Kehittää eri toimintaprosesseja innovaatioita (tuotteita tai palveluja) hyödyntäen ja kehittäen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
 • Kehittää koulutuksen sisältöä ja pedagogiikkaa sekä edistää Laurea Tikkurilan ja Vantaan kaupungin alueen TKI -yhteistyötä
 • Tuottaa olemassa olevaa teknologiaosaamista hyödyntävä ympäristö, jossa erilaista osaamista integroidaan palvelujen kehittämiseksi sekä prosessien ja rakenteiden uudistamiseksi
 • Kehittää teknologiaosaamista edistävä oppimisympäristö henkilöstölle, opiskelijoille ja alan muille toimijoille
 • Tarjota toimivan teknologiaosaamisen ”showroom”, edistää teknologiapohjaisten ratkaisujen tunnettavuutta sekä toimia yksityisen ja julkisen sektorin yhteisenä keskustelufoorumina
 • Tuottaa tutkimustietoa teknologiapohjaisten ratkaisujen vaikuttavuudesta

CIDe Cluster Finland vastaa Toimivan sairaalan yritysyhteistyöstä. Laurea Tikkurilan opettajat ja opiskelijat sekä Vantaan kaupungin Sairaalapalvelujen henkilöstö osallistuvat hankkeeseen ja yhteistyöhön yritysten kanssa ja pääsevät kehittämään hyvinvointiteknologian osaamista. CIDe Clusterin yritykset saavat mahdollisuuden kehittää tuotteitaan ja palvelujaan aidossa käyttäjien ympäristössä sekä saavat tunnettavuutta ja kasvua liiketoiminnalleen. Hankkeen rahoittajana toimii Uudenmaan liitto.

 

Yhteistyökumppanit

 • Vantaan kaupungin Sairaalapalvelut
 • Laurea ammattikorkeakoulu
 • CIDe Cluster Finland ja sen jäsenyritykset
 • Rahoittajana Uudenmaan liiton MAKERA-ohjelmaPäihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus POKE tähtää tulevaisuuteen

Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus POKE tähtää tulevaisuuteen
Järvenpään sosiaalisairaalan tiloissa avataan keväällä 2013 Päihdehoidon ja oppimis- ja kehittämiskeskus (POKE). POKE on A-klinikkasäätiön, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Seurakuntaopiston yhteinen hanke.
POKEn toiminta kehittää päihdealan koulutusta sekä varmistaa alan osaamista ja kehittämisresursseja myös tulevaisuudessa. Samalla kehitetään koko päihde- ja mielenterveystyötä ja sen toimintamalleja. POKEn tavoitteena on luoda silta koulutuksesta käytännön hoitotyöhön. Opetusta toteutetaan aidossa työelämäympäristössä ja tulevat ammattilaiset työskentelevät yhdessä jo koulutuksen aikana.

Living Labin tavoitteena on

 •  Kehittää päihde- ja mielenterveysongelmien parissa tehtävää työtä ja osaamista
 • Kehittää koulutuksen sisältöä ja pedagogiikkaa sekä edistää Laurea Tikkurilan ja Järvenpään sosiaalisairaalan sekä Seurakuntaopiston TKI -yhteistyötä
 • Syventää koulutuksen ja työelämän alueellista yhteistyötä päihde-ja mielenterveysongelmien alueella ja vaikuttaa alueellisesti ja kansallisesti päihde-ja mielenterveysongelmiin liittyviin asioihin
 • Mahdollistaa asiakkaiden osallisuutta ja vanhemmuustyön mahdollisuuksia päihde-ja mielenterveyden alueella
 • Kehittää teknologiaosaamista ja muuta osaamista hyödyntävä ympäristö, jossa erilaista osaamista integroidaan palvelujen kehittämiseksi sekä prosessien ja rakenteiden uudistamiseksi ja joka toimii osaamista edistävänä oppimisympäristönä henkilöstölle, opiskelijoille ja alan muille toimijoille
 • Tarjota toimivan teknologiaosaamisen ja muun osaamisen ”showroom”, edistää teknologiapohjaisten ratkaisujen ja muiden innovaatioiden tunnettavuutta sekä toimia yksityisen ja julkisen sektorin yhteisenä keskustelufoorumina

POKE-toiminta osa hyvinvointiteknologian yritysyhteistyötä

 
POKE-toiminta on osa hyvinvointiteknologian edistämiseen keskittyvää CIDe Cluster -yritysyhteistyötä, jota hallinnoivat Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksikkö sekä Vantaan Innovaatioinstituutti.

CIDe Clusterin jäseninä on mm. joukko hyvinvointiteknologia-alan yrityksiä, jotka POKE-toiminnassa saavat mahdollisuuden kehittää ja esitellä tuotteitaan aidossa käyttäjäympäristössä. Opiskelijat sekä hoitotyöntekijät pääsevät kehittämään osaamistaan hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä. Teknologiaa voidaan tulevaisuudessa tehokkaammin integroida osaksi päihde- ja mielenterveyspalveluita.
Pidemmän tähtäimen tavoitteena on luoda toimiva ja monistettava Living Lab -ympäristö (= hyvinvointiteknologian kehittämisympäristö) yhdessä yritysten, kuntien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien (esimerkiksi potilaiden omaiset ja kolmannen sektorin organisaatiot) kanssa.
Kuntoutumismarkkinat lokakuussa 2012 toimi lähtölaukauksena toiminnalle.
 
Laureasta tapahtumaan osallistui terveydenhoitotyön, kauneudenhoitoalan ja sosiaalialan opiskelijoita ja Seurakuntopistosta lähihoitaja- ja musiikkilinjan opiskelijoita. Lisäksi paikalla oli vieraana työntekijöitä ja asiakkaita muista päihdehoitopaikoista, muutamasta hyvinvointiteknologiayrityksestä sekä muista yhteistyötahoista.

Kuntoutumismarkkinat oli POKE-yhteistyön ensimmäinen tapahtuma ja voimainponnistus. Tapahtuma tarjosi sairaalan potilaille uudenlaista toimintaa ja kohtaamisia ja opiskelijoille mahdollisuuden tutustua käytännössä päihdehoitolaitokseen.
 

 

 

Toimiva sairaala yhteystiedot ja lisätietoa

Toimiva sairaala -sivut

Toimiva sairaala Living Lab -julkaisu

Kirsi Ronkainen
Projektipäällikkö

Toimiva sairaala Living Lab
kirsi.ronkainen (at) laurea.fi
 
Maritta Korkiamäki
Vantaan Sairaalapalvelut
maritta.korkiamaki (at) vantaa.fi
 
Taina Kokko
Projektipäällikkö
CIDe Cluster Finland
taina.kokko (at) laurea.fi

POKE lisätietoa ja yhteystiedot

Lisätietoa POKEsta

Teemu Rantanen
Projektipäällikkö
teemu.rantanen (at) laurea.fi
 
Antti Weckroth
Kehittämispäällikkö
Järvenpään sosiaalisairaala
antti.weckroth (at) a-klinikka.fi
 
Taina Kokko
Projektipäällikkö
CIDe Cluster Finland
taina.kokko (at) laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot