Esittely

 
CIDe Cluster Finland on Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyössä Vantaan kaupungin omistaman Vantaan Innovaatioinstituutin kanssa perustettu hyvinvointiklusteri. Vuonna 2015 CIDe Clusterin omistus siirtyi kokonaan  Laurea-ammattikorkeakoululle. Hankkeessa yhdistetään yritysten klusteritoiminta ja uudenlaisten hoitoa ja kuntoutusta edistäviä tuotteiden, menetelmien sekä prosessien kehittäminen yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden kanssa. 

Tavoitteena on koota Suomessa toimivia terveys- ja hyvinvointisektorin yrityksiä ja toimijoita klusterin jäseniksi ja tukea yritysten liiketoimintaa, edistää eri toimijoiden verkottumista ja osaamisen kansainvälistämistä.

CIDe Clusterissa luodaan puitteet uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi ja testaamiseksi  (esim. sairaalat, päiväkodit, vanhainkodit).

CIDe Cluster Tikkurilan yksikössä

CIDe Cluster toimii Laurean Tikkurilan toimipisteessä Ratatiellä ja yksikön tilat ovat sovitusti jäsenorganisaatioiden käytössä mm. näyttely-, kokous- ja seminaaritilaisuuksiin.

Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa monipuolista koulutusta, mm. hoitotyön, sosiaalialan, rikosseuraamus-, kauneudenhoito- ja liiketalouden aloilla. CIDe Clusterissa Sinun on mahdollista hyödyntää Laurean asiantuntijoiden osaamista ja opiskelijoiden oppimisprojekteja. Oppimisprojekteja voivat olla esim. harjoittelut ja opinnäytetyöt ja niissä voidaan toteuttaa mm.

  • Testauksia, selvityksiä ja kyselyjä
  • Markkinaselvityksiä
  • Liiketoimintasuunnitelmia
  • Asiakashaastatteluja
  • Käytettävyysselvityksiä  ja käyttäjäpaneeleita

CIDe Clusterissa pyritään yhdistämään hyvinvointialan yritysten ja organisaatioiden osaaminen,  tuotteet ja palvelut. Myös asiakkaat ja käyttäjät otetaan aktiivisesti mukaan tuotekehitysprosessiin.

 

 

Laurea Tikkurila​

Laurea Tikkurila / CIDe Cluster tilat
Ratatie 22
01300 Vantaa

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot