Aistien-menetelmäopas ja uudet verkkosivut


Piloteista kerättyjen kokemusten kautta moniaistisen elämys- ja oppimisympäristön käytöstä on mallinnettu Aistien-menetelmä, jota on tehty tunnetuksi vuoden 2013 aikana kolmessa valtakunnallisessa koulutusseminaarissa. Saman vuoden syksyllä julkaistiin painettu Aistien-menetelmä -opas , joka esittelee menetelmän monipuolisia sovellusmahdollisuuksia sekä kuvaa, miten Aistien-tila on mahdollista toteuttaa.


Vuoden 2013 syksyllä avattiin myös Aistien-menetelmää havainnollisin esimerkein esittelevät www-sivut. Sivuilla on kuvia, videoita ja käytännöllisiä kuvauksia hankkeessa toteutetuista Aistien-tiloista. Myös Aistien-menelmä -oppaan voi ladata sivuilta.

 

Aistien-menetelmä -sivut löytyvät osoitteesta:

www.aistienmenetelma.net

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot