Kotiseututyöstä Aistien-tila

Telefooneista Twitteriin - hämäläistä kotiseututyötä esittelevä Aistien-tila rakennettiin Hämeenlinnan seudulla toimivien kotiseutuyhdistysten kanssa.
Tilan rakentamisella haluttiin tuoda esille kotiseututyötä, pohtia kotiseututyön tilannetta ja tulevaisuutta sekä levittää Aistien-menetelmää. Valmis tila toteutettiin Kotiseututyö tänään -seminaarissa. Lue tarkemmin raportista.

 

Kyläkipinäryhmä toteutti Minne menet maaseutu Aistien-tilan

Hämeenlinnan kyläaktivaattoreiden ryhmä pohti kylätoimintaan innostumista kyläkipinäryhmässä, jolla haluttiin tukea vapaaehtoistoimijoita.
Ryhmän tapaamisissa toteutettiin digitarina niistä aiheista, jotka saavat kyläaktivaattorit liikkeelle ja toimimaan. Valmiilla Aistien-tilalla tehtiin myös vaikuttamistyötä elävien kylien ja maaseudun puolesta. Lue tarkemmin raportista.

 

Tulevaisuuden suunnittelua Aistien-menetelmällä

Tulevaisuustilalla koottiin Tuuloksen pitäjän toimijoita yhteen ja ideoitiin yhdessä tulevaisuutta. Tilaa suunniteltiin ja rakennettiin työpajoissa yhdistysten kanssa. Lisäksi Tuuloksen alakoulu osallistui tilan tekemiseen. Tulevaisuustilan tekeminen oli osa Hämeen Kylät ry:n toimintaa. Aistien-menetelmää testattiin tulevaisuuden suunnittelun välineenä, mikä osallistaisi yhteisöä ottamaan yhdessä vastuuta alueen kehittämisestä.  Lue tarkemmin pilottiraportista.

 

Kyläkipinä Aistien-tilan rakentaminen vapaaehtoisten kanssa Hämeessä

Aistien-tilan rakentamisella haluttiin innostaa kylien vapaaehtoisia, jotta tekemisen kipinä säilyisi ja jopa vahvistuisi menetelmän myötä. Tilaa rakentaessa pääsi kuulemaan, mikä kylätoimijoita liikutti, innosti ja inspiroi: tämä oli tärkeää vapaaehtoisia ohjaavalle ammattilaiselle. Kyläkipinäryhmän tapaamisten kautta rakentui tilan sisältö, jossa hyödynnettiin mm. digitarinan muotoon tehtyjä kuvia ja tarinoita siitä, mikä saa ihmiset osallistumaan ja toimimaan. Ryhmän tapaamisia voidaan hyödyntää erilaisten vapaaehtoisryhmien kanssa, kun halutaan yhdessä avata ja pohtia näkökulmia innostumiseen ja innostamiseen. Aistien-tila rakennettiin osana Hämeen Kylät ry:n toimintaa. Lue enemmän tästä.

Moniaistinen luontoretki Arktika-tilassa

Heinolan kansalaisopistossa toteutettiin tammikuussa 2014 Arktika-luontotila, jossa esiteltiin lintujen kevätmuuttoon liittyvän Arktika-luontoretken tunnelmaa moniaistisen tilan kautta. Tavoitteena oli luoda osallistujille moniaistinen luontokokemus ja samalla tuoda esille Aistien-menetelmän hyödyntämistä esimerkiksi luontoteeman osalta. Voit lukea lisää pilottitilan toteutuksesta tästä.  

 

Runouden ja moniaistisuuden tila Heinolassa

Heinolan kansalaisopistossa testattiin runojen, ympäristöön liittyvien kuvien ja moniaististen elementtien yhdistämistä Runotila -pilottitilan kautta. Tilan toteutti Aistien Heinolan osahankkeen lisäksi Heinolan kansalaisopiston kirjoittajaryhmä ja Jyränkölän Mediapaja. Lue lisää Runotilan toteutuksesta tästä.

 

Sosiokulttuurinen innostaminen moniaistisissa kulttuuritiloissa

Joulukuussa 2013 valmistui Laurea-ammattikorkeakoulussa Jaakko Antikaisen opinnäytetyö Sosiokulttuurisen innostamisen toteutuminen Laurea-ammattikorkeakoulun moniaistisen tilan projekteissa. Sosiaalialan koulutusohjelmasta valmistuneessa opinnäytetyössä tarkastellaan, kuinka hyvin moniaistiset kulttuuritilat ovat toimineet erityisesti sosiokulttuurisen innostamisen näkökulmasta maahanmuuttajien kotoutumista, oman kulttuurin ylläpitämistä ja yhteiskunnallista integraatiota tukevana menetelmänä. Opinnäytetyön aineistona toimi vuosina 2010 - 2012 Laurean erilaisiin moniaistisen tilan hankeympäristöihin tehdyt opiskelu- ja harjoitteluraportit, oppimispäiväkirjat ja opinnäytetyöt. Opinnäytetyön voit lukea tästä.

 

Aistien-menetelmä maahanmuuttajan voimavarana kotoutumisessa

Laurea-ammattikorkeakoulusta valmistui huhtikuussa 2014 sosiaalialan koulutusohjelmasta Elli Rankan tekemä opinnäytetyö "Tuntui kuin olisin saanut lahjan" - Aistien-menetelmä maahanmuuttajan voimavarana kotoutumisessa. Opinnäytetyössä tarkastellaan miten moniaistinen tila toimii maahanmuuttajan tukena ja voimavarana oman kulttuuri-identiteetin rakentamisessa, säilyttämisessä sekä kotoutumisessa uuteen yhteiskuntaan.  Opinnäytetyön tutkimusympäristönä oli guatemalalaisen informantin sekä opinnäytetyön tekijän yhdessä rakentama tila, joka oli viikon esillä Porvoon kaupungin kirjastossa. Opinnäytetyön voit lukea tästä.   

 

Naiseus somalialaisessa kulttuurissa

Laurea-ammattikorkeakoulussa valmistui syksyllä 2013 hoitotyön koulutusohjelmasta Samah Kahimin ja Deqo Ragen tekemä opinnäytetyö Naiseus somalialaisessa kulttuurissa – muistelua moniaistisessa tilassa. Opinnäytetyössä tarkastellaan naiseuden merkitystä somalialaisessa kulttuurissa, muistelutyön menetelmiä sekä liikuteltavan Aistien-tilan hyödyntämistä muistelun ympäristönä. Opinnäytetyön tavoitteena oli maahanmuuttajanaisten identiteetin kehittäminen sekä Aistien-menetelmän testaaminen Vantaalla.  Opinnäytetyön voit lukea tästä.  

 

 

Vuorovaikutustaitojen harjoittamista Aistien-menetelmän kautta

Laurean-ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttivat syksyllä 2012 Vuorovaikutus asiakastyössä -opintojaksolla erilaisia Aistien-tiloja Vantaalla yhteistyössä Aikuisopiston, Valon työpajakeskuksen sekä Korson seurakunnan kanssa. Opiskelijoiden tilat jakautuivat kolmeen eri osa-alueeseen: vieraat pääsivät tutustumaan Aikuisopiston maahanmuuttajien kotimaihin, Valon työpajakeskukselle rakennettuihin vanhanaikaisiin työpaikkoihin sekä Korson seurakunnan historiaan. Projektiin osallistuneet opiskelijat kokivat rakennusprosessin miellyttäväksi ja toiminnalliseksi vaihteluksi luokkaopetukselle. Lisää projektista voit lukea tästä.

 

Moniaistinen tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana

Aistien-tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana Hankkeen toinen opinnäytetyönä tehty pilotti valmistui vuoden 2012 lopulla Laurea-ammattikorkeakoulussa. Sosiaalialan opiskelijat Katri Paavola ja Katri Pennanen käyttivät pilotissaan Aistien-tilaa kohtaamisen mahdollistavana tilana eri asiakasryhmien kanssa. Voit lukea lisää toiminnallisesta opinnäytetyöstä ”Kohtaamassa uutta! Moniaistinen tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana" tästä.

 

Moniaistisuutta työhyvinvointi- ja takkatilan kautta Heinolassa

Heinolan kansalaisopistossa testattiin moniaistista takkatilaa keväällä 2013 osana käsityön, kielten ja multimediakurssin opetusta. Takkatila oli avoimena myös Valolinnan hyvinvointipäivässä. Takkatila toimi hyvin muun muassa keskustelun tilana. Työhyvinvointitila toteutettiin syksyllä 2013 Valolinnan Tähtipäivässä. Tila jakautui viiteen eri osa-alueeseen, joissa vierailija pääsi pohtimaan omaa työhyvinvointiaan ja omaa rooliaan sen edistäjänä.
Tila on toteutettu Tähtipäivän jälkeen myös Jyränkölän Syrjälänsaliin ja tammikuussa 2014 Heinolan kaupunginkirjaston tiloissa. Tiloista voit lukea enemmän tästä.

 

Polku kylän historiasta tulevaisuuteen

Koijärven alueen kylät Forssassa rakensivat omassa pilotissaan kiertävän Aistien-tilan, jossa pääsi muistelemaan kylien historiaa, tutustumaan kylien nykytoimintaan sekä ideoimaan tulevaisuutta. Aistien-tila kiersi Koijärvitalolla, Peräjoen ja Matkun kylätaloilla. Tilan suunnittelussa hyödynnettiin iäkkäimpien kyläläisten ja uusien asukkaiden haastatteluja, jotka koottiin myös vieraiden luettavaksi. Historiatilassa oli paljon vanhoja esineitä ja valokuvia, joita kyläläiset innostuivat tuomaan tilaan.
Tulevaisuustilassa sai kirjoittaa oman ideansa tai toiveensa puunlehtiin. Pilottiraportti luettavissa tästä.

 

Tulevaisuustupa kylä- ja asukassuunnittelun uutena menetelmänä

Tulevaisuustupa on Aistien-tila, jossa tulevaisuuskuvat, seinänkokoinen kartta, uudet makuyhdistelmät ja rentouttava taustamusiikki virittävät ajatukset ja keskustelun tulevaan. Tulevaisuustupa kehitettiin Hämeen Kylät ry:n toimesta kylä- ja asukassuunnittelun uudeksi menetelmäksi vastaamaan lähidemokratian ja vaikuttamisen haasteisiin. Raportti kuvaa myös, millaisia asioita Hämeenlinnan Hauhon ja Janakkalan asukkaat nostivat esille tuvan kohtaamisissa. Lue Tulevaisuustuvan pilottiraportti tästä.

 

Untulan tanssilavan historian muistelua Lammilla

Tanssit Untulassa -niminen Aistien-tila toteutettiin Hämeenlinnan Lammilla 60 vuotta täyttäneellä Untulan tanssilavalla. Sydänlammin kyläyhdistyksen toteuttamassa tilassa juhlittiin ja muisteltiin lavan värikästä historiaa sekä samalla opittiin myös uusia asioita ja tarinoita vuosien varrelta. Tilasta rakentui tunnelmaltaan viihtyisä ja nostalginen tanssimusiikin, hajuvesien ja esineiden kautta. Vieraat viipyilivät tilassa jutustellen. Lue lisää tästä.

 

Historia ja nykypäivä esillä moniaistillisessa tilassa

Heinolan kansalaisopiston osahankkeessa toteutettiin yhteistyössä Heinolan kaupunginkirjaston ja -museon kanssa kirjaston historiaan ja nykypäivään liittyvä moniaistinen tila. Tilassa tuotiin moniastisin menetelmin esille kirjastoon liittyvää tietoa ja materiaalia. Tila myös innoitti vierailijoita muistelemaan kirjastokokemuksia ja kirjaamaan niitä muiden nähtäväksi. Pilottiraportti on luettavissa tästä.

 

Liikuteltava rentoutustila moniaistisin menetelmin

Heinolan kansalaisopistossa testattiin moniaistisen tilan liikuteltavuutta ja toimintaa rentoutustilan kautta. Rentoutustila toteutettiin Jyränkölän Setlementin kolmen asukastuvan tiloissa syksyllä 2012. Pilottiraportti on luettavissa tästä.

 

Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja

Moniaistisuus tuo lisäarvoa erilaisiin oppimistiloihin ja -tilanteisiin. Heinolan kansalaisopistossa testattiin Aistien -menetelmän ja moniaistisuuden lisäämistä erilaisiin oppimistiloihin musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten pilottitiloissa. Pilottien yhteisraportti on luettavissa tästä.

 

Opinnäytetyö Hämeen Kylät ry:n saunatilasta

 
Hämeen ammattikorkeakoulussa valmistui maaliskuussa 2013 ohjaustoiminnan koulutusohjelmasta Merja Taavitsaisen tekemä opinnäytetyö Saunamatka. Toimintailtojen merkitys vapaaehtoisten osallisuuden edistäjänä. Opinnäytetyössä tutkitaan moniaistisen tilan toteutukseen liittyvien toimintailtojen merkitystä vapaaehtoisten innostajana yhteiseen toimintaan. Opinnäytetyön tutkimusympäristönä oli Hämeen Kylät ry:n pilottina toimimineen Sajaniemen kylän moniaistinen saunatila.

Opinnäytetyön voit lukea tästä.

 

Aistien-menetelmän hyödyntäminen työpajalla

Aistien-menetelmää ja moniaististen tilojen toteuttamista testattiin Heinolan kansalaisopiston Mediapajalla kolmen tilan kautta. Moniaistisia tiloja toteutettiin teemoilla Luontotila, Joulutila ”Tontun mökki” ja Takkahuone -tila. Pilottitilojen tarkoituksena oli testata moniaistisen tilan hyödyntämistä voimaannuttamisen näkökulmasta.

Pilottiraportti on luettavissa tästä.

 

Moniaistisuutta historian opetuksessa

Heinolan kansalaisopistossa testattiin moniaistisen tilan hyödyntämistä historian opetuksessa. Heinolaa ennen ja nyt - Silta kylpylään tila toteutettiin yhteistyössä Heinolan kaupunginkirjaston ja museon, sekä Heinola-Seuran kanssa.
Moniaistinen tila herätti paljon kiinnostusta Heinolassa. Pilottiraportti on luettavissa tästä.

 

Moniaistiset kyläpilotit Kanta-Hämeessä

Hämeen kylät ry kehitti vuoden 2012 aikana Aistien-menetelmää osaksi kylätoimintaa ja kyläsuunnittelua yhdistyksen omassa toiminnassa sekä kolmen kylän kanssa. Aistitiloina toteutettiin mm. saunatila, kylämuseon elävöittäminen, jouluiset tilat, paikallishistoriaa tunnetuksi tekevät tilat sekä kyläsuunnittelun tila. Pilotit toteutettiin Kanta-Hämeen seudulla mm. Sajaniemellä, Hauhossa ja Letkun kylässä. Pilottiraportti on luettavissa tästä.

  

Moniaistinen kielikahvila opetuksen tukena

Heinolan kansalaisopistossa moniaistista tilaa testattiin osana kielten opetusta. Kielikahvila sisälsi kahvila/ravintola miljöön, jossa opintoryhmät harjoittelivat luonnollisissa tilanteissa vieraan kielen käyttämistä. Moniaistinen tila soveltuu hyvin opetustilanteiden elävöittämiseen ja arkipäivän tilanteiden harjoittelun tueksi. Pilottiraportti on luettavissa tästä.

 

Moniaistinen tila viedään uuteen ympäristöön

Laurea-ammattikorkeakoulun kolmannessa pilotissa Hyvinkään sosiaalialan opiskelijat sovelsivat moniaistisen tilan menetelmää uusissa toimintaympäristöissä: nuorisotalossa, koulussa, kirjastossa ja yleisötapahtumassa. Kymmenen tilaa toteutettiin yhteistyössä Hyvinkään, Keravan ja Järvenpään alueellisten toimijoiden sekä maahanmuuttajataustaisten ryhmien kanssa. Pilottiraportin voi lukea tästä.

 

Moniaistinen tunnelmamatka Tansaniaan

Heinolan kansalaisopiston toinen pilottitila toteutettiin teemalla Matkakertomus Tansaniaan. Pilotissa toteutettiin ja testattiin luentotilaisuuden monipuolistamista moniaistisilla elementeillä. Vapaaehtoistyössä mukana olevat henkilöt kertoivat tilaisuudessa Tansanian kulttuurista ja heidän matkastaan Tansaniaan. Tilaan tuotiin eri aistien kautta Tansanian ja matkan tunnelmia. Pilotin raportti löytyy tästä.

 

Videotila kieltenopetuksen yhteydessä

Heinolan kansalaisopiston ensimmäinen varsinainen pilotti toteutettiin helmikuussa 2012. Pilotti toteutettiin yhteistyössä kieltenopetuksen Heinolaa tutuksi maahanmuuttajille -ryhmän kanssa. Moniaistisessa tilassa tuotiin esille asioita, jotka ovat maahanmuuttajille tärkeitä Heinolassa ja Suomessa. Pilottitilalla testattiin kieltenopetusta tukevaa niin sanottua itsenäisen opiskelun tilaa. Idea on jatkokehitettävissä myös muun opetuksen tueksi. Pilotin raportti on luettavissa tästä.

 

Laurean ensimmäinen pilottiraportti

Laurea-ammattikorkeakoulun ensimmäisen pilotin toteuttivat ensimmäisen vuoden sosiaalialan opiskelijat osana opintojaan syksyllä 2011. Pilotissa opiskelijat tutustuivat suomalaisiin maahanmuuttajiin ja ideoivat yhdessä heidän kanssaan 10 erilaista, monikulttuurista ja moniaistista tilaa. Laurean ensimmäisen pilottiraportin voi lukea tästä.

 

Burmalaisuutta aistien

Hankkeen ensimmäinen opinnäytetyönä tehty pilotti valmistui keväällä 2012 Laurea-ammattikorkeakoulussa. Sosiaalialan opiskelijat Paula Pennola ja Pauliina Rytölä työskentelivät pilotissa burmalaisten maahanmuuttajanaisten kanssa. Voit lukea lisää opinnäytetyöstä ”Burmalaisuutta aistien – Burmalaisen äitiryhmän oman kulttuurin tukemista ja välittämistä lapsille” tästä.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot