Vantaan kaupunki

Vantaan kaupungilta Aistien-hankkeessa mukana ovat Korsossa sijaitsevat Vantaan Valo ja Monitoimikeskus Lumo.

 

Vantaan Valo

Vantaan Valo on Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden hallinnoima pajakokonaisuus, jossa on aikuisille suunnattuja pajoja sekä kuntouttavana työtoimintana että työelämävalmennuksena. Vantaan Valo tekee Aistien-hankkeessa yhteistyötä Korsossa sijaitsevan monitoimikeskus Lumon kanssa.

Aistien-hankkeessa Vantaan Valo tuotteistaa ja valmistaa materiaalia moniaistisia tiloja varten eri ryhmien käyttöön. Tiloista tehdään muunneltavia perus- ja lisäosineen. Suunnittelu- ja tuotteistamistyötä tehdään yhteistyössä projektin eri toimijoiden sekä Vantaan Valon projektien ja pajojen kanssa.

Vantaan Valossa toteutetaan kolme moniaistista pilottitilaa yhteistyössä Vantaan Valon henkilökunnan, asiakkaiden ja Laurean opiskelijoiden kanssa. Teemana tiloissa on työelämän muutos. Tavoitteena tiloja kehitettäessä on mahdollistaa voimaannuttavia kokemuksia asiakaskunnalle sekä etsiä uusia pedagogisia malleja ohjaukseen.

Lisätietoja Valon osahankkeesta antaa hankeyksikön päällikkö Riitta Dincay (riitta.dincay@vantaa.fi).

 

Monitoimikeskus Lumo

Lumossa hankkeen painopiste on paikallishistorian keräämiseen ja jakamiseen tarkoitetuissa aistitiloissa. Hankkeen avulla Lumoon luodaan toimintamalli, jonka kautta lisätään Korson seudun asukkaiden paikallishistorian tuntemusta ja mahdollistetaan uudenlaisia kohtaamisia moniaistisessa tilassa. Lumon osahankkeen hankeverkostoon kuuluu paikallisia toimijoita, kuten Korso-Seura r.y. ja Lumon lukio. Museoalan osaamista hankkeessa hyödynnetään yhteistyössä Päivälehdenmuseon sekä Vantaan kaupunginmuseon kanssa.Lumon kirjastossa sijaitseva muunneltava moniaistinen tila on paikallisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden käytössä. Kirjasto tarjoaa tilan sekä osaamista moniaististen tilojen rakentamiseen ja sisältöjen taltiointiin. Tapahtumien ideointi ja pääasiallinen toteutus tulee yhteistyökumppaneilta. Laurean ja Vantaan Valon ideoimia eriaiheisia aistitiloja on toteutettu ja testattu myös Lumon toimintaympäristössä. Keväällä 2012 pilotoidaan Korso-Seuran kanssa järjestettävää muisteluillan konseptia. Sen lähtökohtana on 1970-luvulle asti Korsossa toiminut Elannon liike ja sen herättämät muistot siitä, miten menneinä vuosikymmeninä hoidettiin päivittäiset ostokset ja millainen keskeinen instituutio kyläkauppa ennen oli. Muisteluillan kokemuksia ja materiaaleja käytetään hyödyksi, kun syksyllä kehitellään uusia versioita muistelukonseptista.

Monitoimikeskus Lumossa toimii kirjasto, lukio, yhteispalvelupiste ja ravintola. Lumon tiloja käytetään monipuolisesti urheilutapahtumiin, teatteriesityksiin, konsertteihin ja muihin tapahtumiin. Talon tavoitteena on myös tarjota alueen eri toimijoille tiloja ja muita resursseja omaan tai yhteiseen toimintaan alueen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukemiseksi.

Lisätietoja Lumon osahankkeesta antaa Lumon kirjaston informaatikko Laura Verronen (laura.verronen@vantaa.fi).

Monitoimikeskus Lumon kotisivut löytyvät osoitteesta:

http://www.vantaa.fi/lumo

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot