Päivälehden museo esittelee suomalaisen uutistyön ja kirjapainotekniikan historiaa. Museon Aistien-hankkeen pilotin tarkoituksena on syventää interaktiivista museokokemusta ja löytää yhteys maailmanhistorian suurten uutistapahtumien ja yksilöllisten kokemusten välille. Museo järjestää muistelutyöpajoja sekä museon omissa tiloissa että jalkautumalla museorakennuksen ulkopuolelle esimerkiksi kirjastoihin. Pilotin toimijoita ovat museon lisäksi sen erilaiset asiakasryhmät, kuten seniorit ja koulut. Pilotissa kokeillaan myös kerättävän muistitiedon draamallista hyödyntämistä museoympäristössä.

Helsingissä sijaitseva Päivälehden museo haluaa toiminnallaan tukea erityisesti lasten ja nuorten lukuharrastusta sekä edistää suomalaisten medialukutaitoa. Museota ylläpitää Helsingin Sanomain Säätiö, jonka päätehtävänä on tukea ja edistää korkeatasoista viestintää ja viestintäteollisuuteen liittyvää tutkimusta.

Lisätietoja osahankkeesta antaa museonjohtaja Saila Linnahalme (saila.linnahalme@sanoma.fi).

Päivälehden museon kotisivut löytyvät osoitteesta:

http://www.paivalehdenmuseo.fi/

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot