Rovaniemellä sijaitseva Lapin maakuntamuseo kehittää ja syventää Aistien-hankkeen pilotissaan museotyöhön liittyvää paikallisen muistitiedon keräystä vuorovaikutteisella tavalla. Moniaistista ja intiimiä muistelutilaa hyödynnetään jalkautumalla museorakennuksen ulkopuolelle kirjastoihin, sairaaloihin ja Rovaniemen laajan kaupunkialueen syrjäkyliin. Museo tekee yhteistyötä Lapin yliopiston, rovaniemeläisten yritysten, yhdistysten ja yksityisten ihmisten kanssa.

Lapin maakuntamuseo toimii lappilaisen kulttuurin, esihistorian, historian, rakennusperinteen ja luonnon asiantuntijana. Museo on pohjoisten sisältöjen tuottaja opetuksessa, matkailussa ja muissa yhteistoimintaverkostoissa. Museon henkilökunta auttaa erilaisissa kulttuurihistoriallisissa ja arkeologisissa sekä luontoa ja ympäristöä koskevissa kysymyksissä, neuvoo kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden korjauksiin ja avustuksiin liittyvissä asioissa sekä osallistuu näiden alojen tutkimukseen. Museo toimii Rovaniemellä Arktikum-talossa.

Lisätietoja osahankkeesta antaa museoamanuenssi Hanna Kyläniemi (hanna.kylaniemi@rovaniemi.fi).

Lapin maakuntamuseosta voi lukea lisää Arktikumin kotisivuilta osoitteesta:

http://www.arktikum.fi/FI/etusivu.html

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot