Aistien-hankkeen osatoteuttaja Heinolan kansalaisopisto testaa ja kehittää moniaistisia oppimisympäristöjä yhdistämällä perinteisiä materiaaleja ja nykyaikaista.

Moniaistinen opiskeluympäristö ei ole sidottu fyysisesti pelkästään tiettyyn rakennettuun paikkaan, vaan sitä voi muokata tarpeiden mukaisesti. Onnistuessaan tila toimii luovana oppimisympäristönä ja innovatiivisen luovuuden lähteenä.
Moniaistisen tilan hyödyntämistä on testattu hankkeen tiimoilta Heinolan kansalaisopistossa perusopetuksen yhteydessä esimerkiksi kielten, kulttuurien, historian, liikunnan ja musiikin opetuksessa ja aineiden esille tuomisessa. Toteutettuja tiloja ovat olleet mm. kielten opetuksessa hyödynnetty Kielikahvila, Heinolan historiaan liittyvä Heinolaa ennen ja nyt – Silta kylpylään -tila ja alkeispilateksen opetuksen monipuolistaminen moniaististen elementtien kautta. Tilat on toteutettu Heinolan kansalaisopiston opetustiloissa, Jyränkölän Setlementin eri yksiköissä sekä yhteistyökumppaneiden tiloissa. Jyränkölän eri yksiköissä ja yhteistyökumppaneiden tiloissa toteutettuja pilottitiloja ovat olleet mm. eri toimipisteissä kiertänyt rentoutustila ja työhyvinvointipolku -pilottitila. Piloteista voit lukea lisää kohdasta Pilottiraportit.


Hankkeessa testatun Aistien -menetelmän hyödyntämistä levitetään yhteistyökumppaneiden, verkostojen ja muun tiedotuksen kautta eteenpäin ja tavoitteena on antaa eväitä moniaistisen ympäristön hyödyntämiseen aiheesta kiinnostuneille. Menetelmän levittäminen on aloitettu vuoden 2013 aikana ja sitä jatketaan vuoden 2014 ajan. Vuoden 2014 aikana Heinolan kansalaisopiston osahankkeessa laajennetaan pilottitilojen toteuttamista uusien yhteistyötahojen suuntaan ja samalla levitetään tietoutta menetelmästä koulutusten ja tiedotusmateriaalien kautta.


Aistien – avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeen osatoteuttajana toimiva Jyränkölän Setlementti on yleishyödyllinen yhdistys. Jyränkölän työmuotoja ovat koulutus ja opetus, sosiaalinen toiminta, lastensuojelutyö, vapaaehtoistyö, ravintolatoiminta, nuorisotyö sekä kehittämisprojektit. Jyränkölä edistää sivistyksellisin ja sosiaalisin toimin ihmisten pyrkimyksiä saavuttaa ja säilyttää hyvä elämä ja elämänilo. Heinolan kansalaisopisto on Jyränkölä Setlementin omistama ja hallinnoima oppilaitos, joka tarjoaa monipuolista koulutusta ja laaja-alaisia harrastusmahdollisuuksia. Perusopetusta annetaan seuraavissa ainealueissa: kielet, kuvataide, käsityö, liikunta ja terveys, musiikki, tietotekniikka ja yhteiskunnalliset aineet.


Lisätietoja osahankkeesta antaa hankepäällikkö Jenny Saarela (jenny.saarela@jyrankola.fi).


Lisää tietoa Jyränkölästä ja Heinolan kansalaisopistosta löytyy osoitteesta:
www.jyrankola.fi

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot