​​​​​​​​​​

Hämeen Kylät ry:n pilotissa Aistien-menetelmällä halutaan tukea kylien yhteisöllisyyttä ja löytää tulevaisuuden suunnitteluun innostavia ja inspiroivia toimintamuotoja.
 
Aistien-tilat rakennetaan kylätalojen ja yhteistilojen yhteyteen yhteistyössä kyläyhdistysten ja kylien muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  Tekijät valitsevat itse aiheen, josta tila rakennetaan. Aistien-tila voi liittyä niin kylän historian muistelemiseen, nykypäivän erityispiirteiden esille tuomiseen kuin tulevaisuuden suunnitteluun. 
 
Vuosien 2011 - 2013 aikana Aistien-hankkeessa on rakennettu Hämeen Kylien pilotissa 16 erilaista Aistien-tilaa mm. Letkulle, Hauholle, Lammille, Sajaniemeen, Koijärvelle sekä Janakkalaan. Samalla on saatu menetelmästä kokemusta osana kylätoimintaa sekä historian ja perinteen jakamista. Vuoden 2013 aikana kokeiltiin menetelmää myös osana kylien tulevaisuuden suunnittelua, kun tulevaisuustupa otettiin käyttöön. Vuoden 2014 aikana Hämeen Kylien pilotissa keskitytään tulevaisuustuvan jatkotyöstämiseen. 
 

 Aistien-tilat Kanta-Hämeessä:

 
Hämeen Kylien toiminnassa Aistien-menetelmää kokeiltiin osana kyläsuunnittelua Hauhon kirkonkylässä ja Janakkalan kahdessa kuntakeskuksessa. Tulevaisuustuvassa keskusteltiin asukkaiden toiveista ja ideoista, mitä jatkettiin myöhemmin järjestetyissä tulevaisuusilloissa.
 
Sydänlammin kyläyhdistys, Hämeenlinnan Lammilla, rakensi Untulan tanssilavan historiaan perustuvan Aistien-tilan tanssilavan täyttäessä 60 vuotta. Tilassa muisteltiin nuoruuden kesiä tanssitunnelmissa. Tilan rakentamisesta vastasi kyläyhdistyksen väki, joka myös jututti tilassa vierailleita kyläläisiä.
 
Koijärven alueen kylät, Forssassa, rakensivat omassa pilotissaan kiertävän Aistien-tilan, jossa pääsi muistelmaan kylien historiaa, tutustumaan nykyiseen kylien toimintaan sekä ideoimaan tulevaisuutta. Aistien-tila kiersi Koijärvitalolla, Peräjoen ja Matkun kylätalolla. Tilan suunnittelussa hyödynnettiin iäkkäämpien kyläläisten ja uusien asukkaiden haastatteluja, jotka koottiin tilaan myös vieraiden luettavaksi.
 
Sajaniemen Taidemäelle, Lopelle, rakennettiin sauna-aiheinen Aistien-tila, jonka inspiraationa oli Sakari Pälsin kirjoitukset saunasta ja saunaperinteestä. Aistitilalla juhlistettiin kirjailijaa, jonka syntymästä on kulunut 130 vuotta. Vanhan kyläkoulun luokkahuone sai ihan uudenlaisen ilmeen ja käyttötarkoituksen aistitilan kautta. Jokainen vierailija pääsi muistelemaan omia saunaan ja saunomiseen liittyviä muistoja, tietysti kunnioittaen Pälsin ohjetta: "pahat sanat ovat saunassa kielletyt." Tila oli auki koko kesän ja siellä vieraili paljon kyläläisiä, kesäloppilaisia ja matkailijoita.
 
Hämeenlinnan Hauholla ensimmäinen Aistien-tila toteutettiin syyskuussa 2012, kun Hauho-päivän kunniaksi Kotkon ulkomuseoalueen Halpparintalo herätettiin eloon. Vierailijat pääsivät aistimaan miltä entisajan arki kuulosti, tuoksui ja näytti. Itse päivää vietetään vuosittain Hauhon ja hauholaisuuden vaalimiseksi ja kunniaksi. Tilassa vieraili myös oppilasluokkia. Tilan rakentamisesta vastasi Hauho-Seura ry.
 
Tammelan Letkun kylässä rakennettiin kylän historiaan liittyvä muistelutila, joka liittyi 90 vuotta täyttäneeseen kylätalo Pirttiin ja sen alkuvaiheisiin. Tarinoita käytettiin kesäteatterinäytelmän käsikirjoitukseen. Kevään aikana kylän vanhimpien asukkaiden kanssa muisteltiin kylän arkea ennen sotia. Letkulla testattiin menetelmää myös kylän erilaisissa tapahtumissa oheisohjelmana sekä kyläkaavoituksen yhteydessä.
 
Pilotin osatoteuttajana toimiva Hämeen Kylät ry on Kanta-Hämeen kylätoimintayhteisöjen maakunnallinen yhteenliittymä, kylä- ja asukastoiminnan edunvalvoja sekä kylien yhteistyöelin. Toiminnallaan Hämeen Kylät ry tukee kyliä ja kylätoimintaa, rakentaa ja kannustaa yhteistyöhön, vaikuttaa kylien, maaseudun ja kansalaistoiminnan puolesta sekä edistää maaseudun toiminnan ja palvelujen kehittämistä. 
 
Lisätietoja Hämeen Kylien pilotista antaa kyläkehittäjä Heli Laurikainen (heli.laurikainen@hameenkylat.net).


Lisää tietoa Hämeen Kylät ry:n toiminnasta löytyy:

http://www.hameenkylat.net/aistien-hanke

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot