Aistien-hankkeessa on kehitetty moniaistisia oppimisympäristöjä pilottien kautta. Hankkeen toimijat ovat toteuttaneet Aistien-tiloja yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  Pilottien tavoitteet ja teemat on määritelty toteuttajien ja yhteistyökumppaneiden tarpeiden pohjalta. Moniaistisen elämysympäristön ideaa on hyödynnetty mm. opetuksen monipuolistamisessa, monikulttuurisuuden edistämisessä, muistojen ja paikallishistorian keruussa sekä kylätoiminnan näkyväksi tekemisessä.

 

Tarkemmat kuvaukset piloteista löytyvät kunkin osatoimijan sivuilta

Lisäksi pilottiraportit löytyvät kohdasta Tulokset

Pilottien pohjalta on kehitetty moniaistista tilaa hyödyntävä, elämyksellistä oppimista ja hyvinvointia tukeva Aistien-menetelmä. Menetelmää voi soveltaa hyvin monipuoliseen toimintaan. Vuoden 2013 aikana järjestettiin kolme valtakunnallista koulutusseminaaria, jossa Aistien-menetelmää tehtiin tunnetuksi erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille. Vuoden lopulla julkaistiin Aistien-menetelmä -opas sekä uudet www-sivut  , jonne on koottu tietoa, käytännön esimerkkejä ja menetelmäkuvauksia Aistien-tilan monipuolisista sovelluksista. Hankkeessa keskitytään vuoden 2014 aikana levittämään menetelmää edelleen uusille kohderyhmille koulutuksin ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot