​​​​​​​​​​

Aistien-hankkeen tavoitteena on ollut etsiä uusia tapoja hyödyntää elämyksellisyyttä ja moniaistisuutta oppimisen tukena. Hankkeen aikana on kehitetty moniaistisen oppimisympäristön soveltamisesta pedagoginen toimintamalli, jonka avulla menetelmää voidaan toteuttaa monissa eri yhteyksissä ja eri organisaatioiden toiminnassa.


Tavoitteena on ollut myös kehittää Aistien-tilan teknistä toteutusta. Tämä on tarkoittanut sekä kiinteän että liikuteltavan elämystilan toteutuksen kehittämistä, sen tutkimista, minkälaiset rakenteet ja puitteet takaisivat parhaan mahdollisen lopputuloksen. Lisäksi selvitetään vaihtoehtoja, miten elämysmateriaalia, kuten kuvia, voidaan käyttäjien toimesta muokata, täydentää, tallentaa ja jakaa edelleen. Pyrkimyksenä on ollut tehdä palvelumalli erilaisten toimijoiden käyttöön: moniaistinen opetus-, elämys-, kohtaamis- ja rentoutumisympäristö.


Hankkeessa tärkeitä ovat paikalliset yhteistyöverkostot, jotka yhdessä kehittävät ja hyödyntävät moniaistisia tiloja. Näiden paikallisten verkostojen syntyminen on keskeistä myös hankkeen tulosten juurruttamiselle osaksi erilaisten organisaatioiden toimintaa. Aistien-tilojen hyödyntämiseen on rakennettu myös valtakunnallista verkostoa.  Menetelmää on levitetty valtakunnalliseksi koulutusseminaareilla ja tiedottamisella.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot