Siirry sisältöön

Riskienhallintaa ja resilienssiä -koulutuksessa perehdytään riskienhallinnan moninaiseen kenttään ja ajankohtaisiin aiheisiin

Riskienhallintaa ja resilienssiä -täydennyskoulutus on ammatillista täydennyskoulutusta Risk Manager -henkilösertifikaatin haltijoille.

Riskienhallintaa ja resilienssiä–täydennyskoulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa kokonaan verkko-opintoina keväällä 2020. Senaatin Puolustus ja turvallisuus –toimialalla turvallisuusasiantuntijana toimiva Antti-Pekka Lammi osallistui täydennyskoulutukseen voidakseen uusia aiemmin suorittamansa Risk Manager- henkilösertifioinnin. 

Antti-Pekka Lammi vastaa Senaatin turvallisuusyksikössä riskienhallinnan kehittämisestä, Senaatin tuottamista turvallisuuden asiantuntijapalveluista, niiden toiminnasta ja sidosryhmäturvallisuuden hallinnasta.  Lammi on valmistunut vuonna 2015 Laureasta turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan koulutuksesta. Hän on osallistunut valmistumisensa jälkeen lisäksi Laurean tarjoamaan KATAKRI –pääauditoijakoulutukseen sekä Risk Manager –koulutukseen. 

Lammin mukaan Laurean tarjoamassa Risk Manager –koulutuksessa käsiteltiin laajasti ja kattavasti riskienhallintaa ja se oli kytketty hyvin erilaisiin turvallisuusjohtamisen toimintoihin.

 - Olemme Senaatilla kehittäneet riskienhallintamme prosesseja noudattelemaan ISO31000 -standardin prosessia ja pyrkineet liittämään riskienhallintaa laajemmin osaksi kaikkea päätöksentekoa. Koulutus antoi paljon hyviä konkreettisia käytäntöjä esimerkiksi riskienhallinnan toimintojen raportointiin organisaation eri tasoille, Lammi toteaa. 

Ajankohtaista ja kattavaa koulutusta

Viimeisimmäksi Lammi täydensi osaamistaan osallistuen Riskienhallintaa ja resilienssiä –täydennyskoulutukseen keväällä 2020. Koulutuksessa käsiteltiin ajankohtaisia, konkreettisia aiheita ja peilattiin niitä aikaisemmassa Risk Manager -koulutuksessa opittuun. 

- Koulutus avasi hyvin laajasti riskienhallinnan moninaista kenttää osana turvallisuusjohtamisen toimintoja. Koulutuskokonaisuudessa on myös vahvat sidonnaisuudet riskienhallinnan ISO31000 -standardiin, joka on loistava viitekehys riskienhallinnan kehittämistyöhön minkä kokoiselle toimijalle tahansa, Lammi kertoo. 

Riskienhallintaa ja resilienssiä -koulutuksen tavoitteena on perehtyä riskienhallinnan ajankohtaisiin aiheisiin, kuten riskin psykologiseen näkökulmaan ja organisaatiokäyttäytymiseen sekä riskienhallinnan ja resilienssin väliseen kytkentään.  

- Koulutuksen sisältö oli ajankohtainen ja kattava. Sisältö rakentui laajasti ihan käytännön ajattelusta ja esimerkeistä tutkimuksellisiin julkaisuihin pitäen kuitenkin koko ajan aiheen kontekstin hyvin mukana, Lammi kuvailee. 

Koulutuksen vastuuopettajan, TkT Soili Martikaisen mukaan resilienssiä tarvitaan juuri nyt muun muassa koronatilanteen vuoksi. Martikainen lisää, että perinteistä riskien arviointia ei sovi kuitenkaan unohtaa, sillä riskien arviointi ja resilienssi täydentävät toisiaan. 

- Koulutuksessa tarkastellaan myös positiivista riskien arviointia, joka tuo vahvasti esille riskienhallinnan myönteisen näkökulman, Martikainen toteaa.

Riskienhallintaa ja resilienssiä –koulutus  toteutetaan joustavasti verkko-opetuksena 18.8.-11.12.2020 välisenä aikana.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan https://www.laurea.fi/koulutus/taydennyskoulutukset/riskienhallintaa-ja-resilienssia--risk-managerin-taydennyskoulutuspaiva/

Lisätietoja: